Preskočit na obsah

Handlová: Iniciatíva spustila petíciu za zelenú budúcnosť Východnej šachty

08.03 2021, TASR

Handlová, 5. marca - Plánovaná investícia v podobe vybudovania a prevádzky spracovania pneumatík termálnou depolymerizáciou v areáli Východnej šachty v Handlovej môže vážne poškodiť tamojšie životné prostredie. 

Tvrdí to občianska iniciatíva z baníckeho mesta, ktorá s týmto cieľom spustila petíciu Za zelenú budúcnosť Východnej šachty. Ňou žiada, aby mesto a ďalšie zodpovedné orgány projekt nepodporili.

,,Vo februári vyšla štúdia, ktorá potvrdila obavy, že tento projekt nie je až taký ekologický a zelený, ako to deklarujú. Je tu obava zo znečistenia životného prostredia. Myslím si, že Handlová a horná Nitra sú dosť poznačené ťažkým priemyslom a zvyšovať zaťaženie vzduchu exhalátmi nie je dobré riešenie," uviedol iniciátor petície Jozef Pavelka. Problémom sú podľa neho práve rozptylové podmienky, keďže má prevádzka stáť na najvyššom bode smerom na Handlovú a Novú Lehotu.

Odborný posudok vypracovali environmentalista Ladislav Hegyi a riaditeľ programu Toxické látky a odpady Jindřich Petrlík. ,,Projekt je z hľadiska potreby environmentálne šetrnej recyklácie odpadových pneumatík v SR zbytočný a kontraproduktívny a bude odkázaný buď na dovoz väčšiny odpadových pneumatík z iných krajín alebo na ekonomický neúspech," uviedli v posudku odborníci. Rovnako tvrdia, že mechanická recyklácia pneumatík je šetrnejšia k životnému prostrediu než tá chemická.

Autori posudku tiež upozornili, že ,,analýzy výstupných produktov pri spracovaní drviny z pneumatík v prípade tejto a podobných technológií preukázali v nezanedbateľných koncentráciách prítomnosť látok, ktoré sú prekurzormi vysokotoxických dioxínov".

Iniciatívu podporujú aktivisti a mimovládne organizácie, ktoré sa zasadzujú za ochranu životného prostredia. Ide o organizáciu Priatelia Zeme - CEPA, ktorá vypracovanie posudku do veľkej miery financovala, podporu petícii vyjadrila aj iniciatíva Klíma ťa potrebuje.

Investor má platné rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) od februára 2016. Projektový zámer predložil i v rámci transformácie hornej Nitry po útlme baníctva. ,,Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti identifikované v procese EIA pri dodržaní navrhovaných opatrení nedosahujú parametre, ktoré by spôsobovali významné zmeny kvality životného prostredia dotknutého územia a jeho širšieho okolia a taktiež nevytvárajú predpoklady na negatívne ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľov širšieho okolia dotknutého územia," zdôvodnila spoločnosť v zámere.

S realizáciou investície nesúhlasí ani Obvodný banský úrad v Prievidzi, projekt je v štádiu územného rozhodnutia. TASR oslovila s otázkami i investora, doposiaľ sa k nim nevyjadril. Petíciu chce občianska iniciatíva predložiť mestu Handlová.

 

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Ovzdušie Priemysel Zdravie a ŽP EIA,SEA