Greenpeace: Zapojte sa aj Vy do akcie pre budúcnosť bez toxických chemikálií!

26.10 2006, Enviroportal

Greenpeace: Zapojte sa aj Vy do akcie pre budúcnosť bez toxických chemikálií!

Organizácia Greenpeace včera vyzvala slovenskú verejnosť, aby sa zapojila do medzinárodnej internetovej akcie na podporu prijatia novej európskej chemickej politiky REACH. Cieľom ochranárov je apelovať na poslancov Európskeho parlamentu, aby sa postavili na odpor silnej chemickej lobby, a presadili účinnejšie opatrenia na ochranu zdravia občanov a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami! Pre budúcnosť Zeme bez toxických látok je dôležitý aj Váš hlas.

"Náš život ohrozujú nebezpečné chemikálie. Sú všade - od hračiek po počítače, od kobercov po oblečenie, od nábytku po pracie prášky. Nebezpečné chemikálie sa dnes používajú takmer pri výrobe všetkého. Toxicita niektorých týchto látok je známa, ale o väčšine prípadov o ich vplyvoch vieme len veľmi málo. Postupne sa ukazuje, že mnohé tieto látky sa ukladajú v našich tkanivách a v našom životnom prostredí a môžu spôsobovať vážne ochorenia, napríklad rakovinu, vrodené a vývojové chyby, alebo neplodnosť. Nebezpečné chemikálie dnes predstavujú veľmi konkrétne a mimoriadne závažné zdravotné a ekologické riziko. Verejnosť a politici preto musia konať", vyhlásila biochemička Mgr. Kateřina Věntusová, koordinátorka kampane Greenpeace proti toxickému znečisteniu.

Počas nasledujúcich mesiacov budú poslanci Európskeho parlamentu hlasovať a definitívne rozhodnú, či povolia chemickému priemyslu aj naďalej používať škodlivé chemikálie v prípadoch, keď už existujú a sú dostupné bezpečnejšie chemické alternatívy. Environmentalisti združení v európskej platforme Chemical Reaction, ktorú tvorí Greenpeace , European Environmental Bureau a koalícia Priatelia Zeme, preto žiadajú zakotvenie princípu tzv. povinnej náhrady nebezpečných chemikálií. V praxi by to znamenalo, že európsky chemický priemysel by mal povinnosť nahradiť chemikálie s negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie bezpečnejšími látkami, ak takéto existujú a sú reálne dostupné.Občania môžu medzinárodnú akciu podporiť prostredníctvom internetovej stránky www.greenpeace.sk. Zo stránky je možné poslať e-mail niektorému zo slovenských poslancov európskeho parlamentu. Výber poslancov je individuálny, aj keď ako istý návod, komu z poslancov e-mail poslať, slúži tabuľka, kde sú zhrnuté doterajšie hlasovania našich zástupcov k téme REACH.


Zdroj: Greenpeace


Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky