Greenpeace žaluje Ministerstvo pôdohospodárstva SR kvôli GMO

21.09 2006, Enviroportal

Greenpeace žaluje Ministerstvo pôdohospodárstva SR kvôli GMO

Organizácia Greenpeace podala žalobu na ministerstvo pôdohospodárstva kvôli doposiaľ verejne neprístupným registrom lokalít a pestovateľov geneticky modifikovaných plodín, ktorých zverejnenie je podľa environmentalistov jednou z podmienok pokusného pestovania takýchto plodín.


Na území Slovenskej republiky sa tento rok po prvýkrát pokusne pestujú geneticky modifikované poľnohospodárske plodiny. Konkrétne ide o geneticky modifikovanú kukuricu MON 810. "Pestovanie GM plodín je v rámci EÚ možné pri dodržaní určitých podmienok. Jednou z nich je zverejnenie tzv. verejného registra. To znamená zverejnenie lokalít a pestovateľov geneticky modifikovaných plodín. Tento zoznam však naše ministerstvo nezverejnilo a na našu žiadosť nám ho dokonca odmietlo vydať. Preto sme prikročili k žalobe na Najvyššom súde SR," povedala Mgr. Martina Badidová, koordinátorka genetickej kampane Greenpeace.

Organizácia Greenpeace požiadala už začiatkom júna 2006 oficiálnou cestou Ministerstvo pôdohospodárstva SR o poskytnutie informácií o vymedzení lokalít, o výmere a vlastníkoch pozemkov, na ktorých sa pestuje geneticky modifikovaná kukurica. Minister pôdohospodárstva však listom Greenpeace odmietol tieto informácie sprístupniť s odôvodnením, že ide o obchodné tajomstvo. Podľa právnej zástupkyne Greenpeace právničky Mgr. Dany Marekovej je toto odôvodnenie a neposkytnutie v rozpore nielen so slovenskou, ale aj európskou legislatívou.

"Pri pestovaní GMO dochádza ku kontaminácii okolitých polí. Slovenskí konvenční ako aj ekologickí farmári teraz nevedia, kde sa geneticky modifikovaná kukurica nachádza a tak sa pred znečistením svojej úrody ani nemôžu chrániť. Podľa nášho názoru je zarážajúce, že ministerstvo uprednostňuje záujmy nadnárodnej biotechnologickej spoločnosti Monsanto, pred ochranou našich poľnohospodárov," konštatovala Mgr. Martina Badidová z Greenpeace.

Zástupcovia Greenpeace absolvovali minulý týždeň na pôde MP SR pracovné stretnutie, na ktorom informovali ministra pôdohospodárstva Ing. Miroslava Jureňu o podaní žaloby v spomínanej veci. Zároveň ponúkli možnosť, že žalobu stiahnu v prípade, ak ministerstvo pôdohospodárstva zmení názor a zverejní register pestovateľov. Na túto možnosť však ministerstvo doteraz nereagovalo.


Zdroj: Greenpeace

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky