Preskočit na obsah

Greenpeace vyjadril spokojnosť s novelizáciou banského zákona

30.03 2007, Enviroportal

Greenpeace vyjadril spokojnosť s novelizáciou banského zákona

Bratislava 30. marca (Greenpeace) - Organizácia Greenpeace vo štvrtok 29. marca vyjadrila spokojnosť s novelou banského zákona, ktorú v stredu vo večerných hodinách schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Kyanidová technológia sa podľa schválenej novelizácie bude môcť použiť pri úprave nerastných surovín len na základe povolenia Ministerstva životného prostredia SR a to po súhlase dotknutých obcí a VÚC, v katastri ktorých sa majú nerasty ťažiť a spracovávať. Podľa Greenpeace ide o výrazný pozitívny posun v prospech občanov, ktorí žijú v oblastiach plánovanej ťažby.
Organizácia Greenpeace v rámci legislatívneho procesu presadzovala prijatie komplexného zákazu používania kyanidovej technológie pri ťažbe zlata. Návrh environmentalistov si na rokovaní Výboru NRSR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody osvojila poslankyňa SDKÚ-DS Jarmila Tkáčová. Zložitými rokovaniami a hlasovaním poslancov však tento bod neprešiel. Greenpeace preto pred druhý čítaním podporil návrh poslankyne ĽS-HZDS Zdenky Kramplovej.

Práve návrh poslankyne Z. Kramplovej okrem iného upravil aj spôsob povoľovania použitia technológie kyanidového lúhovania. O vydaní povolenia na použitie technológie kyanidového lúhovania rozhodne Ministerstvo životného prostredia SR do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ministerstvo povolenie nevydá, ak žiadateľ nepriloží popis technológie, nepreukáže nemožnosť použiť inú technológiu ako kyanidové lúhovanie a nedokladuje súhlas obcí resp. VÚC, v katastri ktorých sa má technológia kyanidového lúhovania realizovať.

"Je škoda, že neprešiel návrh, ktorý by úplne zakázal technológiu kyanidového lúhovania, podobne ako je tomu v Českej republike. Na druhej strane sme však radi, že schválená novelizácia banského zákona dáva obciam, mestám a regiónom viac právomocí rozhodovať o svojej budúcnosti, o svojom životnom prostredí a zdraví svojich obyvateľov. Teraz je to už len na volených zástupcoch občanov, ako toto právo využijú. Naša organizácia bude aj naďalej pokračovať v monitoringu a v aktivitách proti banským projektom, ktoré by chceli túto rizikovú technológiu v SR použiť," povedal Juraj Rizman, hovorca Greenpeace na Slovensku.

Zdroj: Greenpeace Slovensko

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky