Greenpeace: Ryžový genetický škandál pokračuje!

20.09 2006, Enviroportal

Greenpeace: Ryžový genetický škandál pokračuje!

Dve nezávislé laboratória našli v nemeckých predajniach ďalšiu genetickú kontamináciu ryže a ryžových produktov. S veľkou pravdepodobnosťou ide opäť o nelegálnu geneticky modifikovanú ryžu známu ako LL601. Výsledky zistení laboratórií teraz preverujú príslušné nemecké orgány. Organizácia Greenpeace v tejto súvislosti už podala podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby preverila možný výskyt nelegálnej GM ryže na území SR.


Nové nemecké odhalenia výrazne prehlbujú škandál s geneticky kontaminovanou americkou ryžou na európskom trhu. Európska komisia len nedávno zverejnila výsledky 162 náhodných testov ryže pochádzajúcej z USA. V 33 prípadoch pritom bola potvrdená prítomnosť zakázaného génu.

Greenpeace v tejto súvislosti upozorňuje na fakt, že genetická kontaminácia ryže bola odhalená už v januári 2006 americkým združením obchodujúcim s ryžou Riceland Foods zo štátu Arkansasu. Zodpovedné úrady v USA však oficiálne kontamináciu oznámili až koncom júla 2006.

Geneticky modifikovaná ryža LL 601 bola v USA pestovaná na pokusné účely v rokoch 1999 - 2001. Päť rokov neskôr sa táto GM ryža za doposiaľ nejasných okolností opäť objavila v úrode americkej ryže. To, akým spôsobom sa mohlo GM osivo rozšíriť, nie je zatiaľ dostatočne zdokumentované. Rozsah kontaminácie je prekvapivý. Univerzita v Louisiane totiž publikovala zistenia, že aj v osive dlhozrnnej ryže sorty Cheniere je identifikovateľná kontaminácia GM ryžou LL601. Aj v tomto prípade nie je jasné, ako mohlo k takémuto genetickému znečisteniu dôjsť.

Početné prípady nepovolených a aj napriek tomu dovezených geneticky modifikovaných rastlín a potravín podľa názoru Greenpeace dokazujú, že opatrenia Európskej únie nepostačujú na reálnu ochranu spotrebiteľov pred geneticky manipulovanými potravinami.

Genetický škandál sa však netýka len Nemecka a ryže z USA. Organizácia Greenpeace dala v Nemecku, Francúzsku a vo Veľkej Británii testovať 29 čínskych produktov z ryže. V piatich produktov bola zistená GM kontaminácia. Zaujímavé pritom je, že aj typ GM ryže detekovanej v potravinových výrobkoch nemá v žiadnej krajine sveta povolenie na pestovanie a už vôbec nie povolený ako potrava pre ľudí.

Zdroj: Greenpeace

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky