Greenpeace: Petíciu proti tažbe uránu podpísalo už takmer 16 000 občanov!

03.11 2006, Enviroportal

Greenpeace: Petíciu proti tažbe uránu podpísalo už takmer 16 000 občanov!

Environmentálne organizácie Greenpeace a Sosna včera odovzdali ministerstvu životného prostredia 15 705 podpisov pod petíciou Stop uránu na Jahodnej. Ochranári žiadajú od MŽP SR úplné a podrobné posúdenie vplyvov plánovanej ťažby uránu na Jahodnej, ešte pred určením dobývacieho priestoru.


Aj keď sa podpisy zbierajú aj naďalej, environmentalisti chcú včas zdôrazniť svoju požiadavku, aby bol pripravovaný proces posúdenia vplyvov projektu na životné prostredie úplný a podrobný. Existujú totiž informácie o tlakoch, aby proces EIA bol v tomto štádiu povoľovania projektu skrátený a neuplný.

Petíciu zahájila organizácia Greenpeace v júli tohto roku. Podpísaní vyjadrujú nesúhlas s plánovanou ťažbou uránu na lokalite Jahodná pri Košiciach a zároveň žiadajú, aby sa ešte pred určením dobývacieho priestoru prešetrili možné dopady navrhovanej ťažby na zdravie a životné prostredie.

Prvých 3 500 podpisov bolo odovzdaných už po prvom týždni zbierania, dňa 31. júla 2006, Obvodnému banskému úradu v Košiciach. Hlasy občanov vtedy prispeli k tomu, že banský úrad vzápätí v súlade s požiadavkou petície, výzvou environmentálnych organizácií a stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR prerušil konanie o určení dobývacieho priestoru a požiadal investora - spločnosti Kremnica Gold/Tournigan Gold Corporation - o doplnenie dokumentácie o výsledky hodnotenia vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z. z. o EIA.

"Podľa našich informácií je teraz voči ministerstvu vyvíjaný tlak na to, aby hodnotenie prebehlo rýchlo a povrchne, bez konkrétnych analýz. Preto sa obraciame na MŽP SR s požiadavkou, aby hodnotenie možných vplyvov ťažby uránu na Jahodnej prebehlo v plnom rozsahu, dostatočne podrobne a transparentne," vyhlásil Jan Beránek, koordinátor energetickej kampane Greenpeace.

"Argument spoločnosti, že dobývací priestor sám o sebe žiadne dopady nemá, nemožno akceptovať. Určením dobývacieho priestoru totiž podľa paragrafu 24 banského zákona už vzniká žiadateľovi oprávnenie k ťažbe, aj keď musí následne získať ešte niekoľko ďalších povolení. Naviac je banský úrad sám povinný podľa paragrafu 25 pri určovaní dobývacieho priestoru prihliadnuť na vplyv budúcej ťažby," dodává Jozef Šuchta z organizácie Sosna.

Petícia bude pokračovať aj po odovzdaní na MŽP SR, formulácia požiadavky bude rozšírená aj na ďalšie podobne ohrozené lokality. Dôvodom je, že veľký záujem o petíciu prejavilo aj mesto Spišská Nová Ves a ďalších niekoľko regiónov, kde firma Tournigan tiež zvažuje ťažbu uránu. Petíciu si môžu občania nájsť a vytlačiť z internetovej adresy www.stopuranu.sk, podpísané hárky sa zasielajú do kancelárie Greenpeace v Bratislave.


Zdroj: Greenpeace a občianske združenie Sosna

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky