Preskočit na obsah

Grantový program Šanca pre váš región rozdelil regiónom 2 milióny korún

19.05 2006, Enviroportal

Grantový program Šanca pre váš región rozdelil regiónom 2 milióny korún

Grantový program Šanca pre váš región podporuje iniciatívu jednotlivcov, organizácií, verejných inštitúcií a samospráv, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života ľudí v jednotlivých regiónoch.

Tento grantový program je jednou z aktivít neziskovej organizácie Konto Orange, ktorá realizuje projekty na podporu skupín obyvateľov - komunít. V rámci tohto grantového programu sa rovnako ako v minulom roku aj v r. 2006 rozhodla n. o. prerozdeliť spolu 4 milióny korún. Šancu na podporu majú zmysluplné inovatívne projekty, ktoré budú prínosné pre konkrétnu komunitu, pomôžu ľuďom meniť prostredie, v ktorom žijú, a zvyšovať kvalitu života vo ich regióne. Originálne projekty, ktoré majú verejnoprospešný charakter a budú realizované formou dobrovoľníckej práce, majú výbornú šancu dostať zelenú.

Realizácia otvoreného grantového programu je naplánovaná do 2 etáp. V každej z nich budú rozdelené 2 milióny korún. Do prvej etapy sa mali príležitosť zapojiť občania a organizácie, ktoré chceli svoje projekty realizovať v prešovskom, košickom, trnavskom a nitrianskom kraji.
Celkovo bolo do uzávierky grantového kola doručených na adresu Konta Orange 280 projektov. V každom zo štyroch spomenutých krajov Slovenska sa posudzovacia komisia snažila o výber tých najoriginálnejčších a najprínosnejších projektov. Najmenej projektov prišlo z Trnavského kraja (30), najviac z Prešovského (108). Za Košický kraj prišlo 92, za Nitriansky kraj 50 projektov. Maximálna výška podpory na jeden projekt - 70 000 Sk zostala dodržaná. Najviac návrhov bolo zaslaných od mimovládnych organizácií, miest a obcí i zo strany jednotlivcov.

Trnavský kraj dostal na 8 projektov sumu 462 800 Sk, Nitriansky kraj na 9 projektov sumu 500 000 Sk. Pre Košický kraj sa ušlo na realizáciu 10 projektov rovnako 500 000 Sk, Prešovský kraj dostal najviac - 537 200 Sk na 12 vybratých projektov.
Spolu bolo 39 úspešných projektov podporených sumou 2 000 000 Sk.

Vyhlásenie nového grantového kola je pripavené na 1. júna 2006. V ňom budú oslovení občania a organizácie realizujúci projekty v banskobystrickom, bratislavskom, žilinskom a trenčianskom kraji.
V každom z ôsmich krajov Slovenska budú takto počas roka podporené projekty v hodnote 500 000 Sk. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 70 000 Sk.


Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky