Geneticky modifikované organizmy a spoločnosť

07.12 2005, Enviroportal

Geneticky modifikované organizmy a spoločnosť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská akadémia vied Bratislava pozývajú záujemcov na verejnú diskusiu Geneticky modifikované organizmy a spoločnosť. Verejná diskusia je určená odbornej a širokej verejnosti.

Verejná diskusia Geneticky modifikované organizmy a spoločnosť sa uskutoční 12. decembra 2005 v čase od 9:00 do 13:00 v priestoroch Auly SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. Pre každú tému bude vytvorený priestor pre 10 min úvodný vstup a moderovanú diskusiu.


Program verejnej diskusie:

 • 9:00 Otvorenie: prof. RNDr. László Miklós, DrSc., minister životného prostredia

 • 9:15 Výhody a možné riziká používania genetických technológií (GT)
  RNDr. Danka Valková, CSc., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

 • 10:00 Právny rámec narábania s GT a GMO na Slovensku a v EÚ
  Ing. Igor Ferenčík, riaditeľ odboru biologickej bezpečnosti MŽP SR

 • 11:00 Doterajšie skúsenosti z výkonu zákona č. 151/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
  RNDr. Tatiana Horecká, SIŽP-ústredie, Bratislava

 • 12:00 Všeobecná diskusia

Moderátorka verejnej diskusie: Ing. Anna Zimániová, tlačové oddelenie MŽP SR


Kontakt

Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor biologickej bezpečnosti
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Telefón: 02 / 59 56 22 13
meno: Ing. Lenka Myjavská
email: myjavska.lenka@enviro.gov.sk

Zdroj: MŽP SR

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky