Fotografická súťaž Príroda nepozná hranice otvorená ešte do 7. júla

15.06 2006, Enviroportal

Fotografická súťaž Príroda nepozná hranice otvorená ešte do 7. júla

Nadácia Zelená nádej vyhlásila začiatkom jari už druhý ročník fotografickej súťaže Príroda nepozná hranice. Súťaž je učená pre študentov základných a stredných škôl v Žilinskom kraji. Touto súťažou chce nadácia motivovať študujúcu mládež na individuálne i skupinové výlety do prírody za jej krásami a hodnotami, pre ktoré je hodno ju chrániť. Na snímky, zachytávajúce nezabudnuteľné momenty z týchto potuliek po prírode, čaká nadácia do 7. júla 2006.


Súťažné práce budú rozdelené do troch kategórií, a to 4.- 6. ročník ZŠ, 7.-9. ročník ZŠ a stredné školy. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto svojím fotoaparátom zachytí krásy divokej prírody Žilinského kraja a najneskôr do 7. júla 2006 odošle v tvrdej obálke max. 5 samostatných fotografií alebo jeden cyklus 3 až 5 fotografií na adresu Nadácie Zelená nádej.
Počítačová úprava fotografií je neprípustná. Predpísaný minimálny formát je 15 x 21 cm a max. 24 x3 0 cm. Zadná strana fotografie má byť označená samolepkou s menom autora, názvom snímku a popisom miesta.

Podobnú súťaž organizuje na poľskej strane hranice mimovládna organizácia Stowarzyszenie Olszówka.
Medzinárodnú výstavu pozostávajúcu z víťazných prác z oboch súťaží si budú môcť pozrieť návštevníci Žilinskej knižnice v októbri. Na jej oficiálnom otvorení začiatkom októbra budú slovenským výhercom odovzdané ocenenia. Ocenené budú aj školy, z ktorých sa do súťaže zapojí najväčší počet študentov.

O výhercoch bude rozhodovať 5-členná porota, ktorej bude predsedať fotograf a vydavateľ Dionýz Dugas. Medzi členmi poroty bude aj karikaturista Fedor Vico.

Propozície súťaže s prihláškou do súťaže nájdu záujemcovia na stránke Nadácie Zelená nádej spolu s fotogalériou s ocenenými fotografiami z 1. ročníka súťaže.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky