Experti hľadajú spôsob ako zachrániť vzácne travinné ekosystémy v SR

04.10 2009, TASR

Experti hľadajú spôsob ako zachrániť vzácne travinné ekosystémy v SR

Bratislava 4. októbra (TASR) Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE s expertným tímom Botanického ústavu SAV začal nedávno práce na spoločnom projekte, ktorého zámerom je ochrana vzácnych travinných biotopov na Slovensku a zabránenie ich úbytku. Cieľom je navrhnúť čo najvhodnejšie hospodárenie pre jednotlivé typy vzácnych biotopov, akými sú napríklad slatinné lúky, slaniská alebo suchomilné travinné ekosystémy. Všetky odporúčania je však najskôr potrebné experimentálne overiť.

,,Travinné ekosystémy na Slovensku sú veľmi rozmanité a mnohé z nich vznikli práve vďaka bežnej poľnohospodárskej činnosti človeka - koseniu a pastve dobytka," objasnila pre TASR hovorkyňa inštitútu Martina Badidová Brinzíková. V týchto ekosystémoch žije veľké množstvo vzácnych druhov rastlín a živočíchov, z ktorých sú mnohé ohrozené. Úbytok a degradácia druhovo bohatých travinno-bylinných porastov sa však podľa nej výrazne prejavuje aj na Slovensku. ,,Príčinou je najmä absencia obhospodarovania lúk v posledných desaťročiach, ktorá súvisí s útlmom poľnohospodárstva," vysvetlila.

Ako jedna z výskumných lokalít odborníkom poslúži Národná prírodná rezervácia Belianske lúky v Popradskej kotline. ,,Ide o jednu z najzachovalejších prírodných rezervácií s najväčším komplexom slatinných lúk na Slovensku, zo vzácnych druhov sa tu vyskytuje aj viacero druhov orchideí," uviedla Badidová Brinzíková.

Slatinné ekosystémy boli po stáročia obhospodarované kosením, zriedka prepásaním dobytka. ,,Keď sa však lokalita prestane kosiť, priestor obsadia konkurenčne silnejšie druhy bylín, kry a stromy," upozornila Badidová Brinzíková. Upozornila, že ak sa obhospodarovanie neobnoví v krátkom čase, slatina sa zmení na iný typ ekosystému a navždy sa tak z lokality vytratia mnohé vzácne druhy rastlín a na ne viazané živočíchy. ,,Na to, aby sa vzácne druhy naďalej zachovali, je dôležité uskutočniť výskum a navrhnúť, aký typ hospodárenia je pre daný biotop najvhodnejší," uzavrela.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky