Preskočit na obsah

Exekutíva EÚ má akčný plán na nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

13.05 2021, TASR

Brusel, 12. mája – Európska komisia (EK) prijala v stredu akčný plán EÚ s názvom Smerom k nulovému znečisťovaniu ovzdušia, vody a pôdy. Akčný plán stanovuje integrovanú víziu do roku 2050 – svet, v ktorom sa znečisťovanie znižuje na úrovne, ktoré neškodia ľudskému zdraviu a prírodným ekosystémom, ako aj kroky k jeho dosiahnutiu. 

Plán spája všetky politiky EÚ v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia a prevencie proti nemu s dôrazom na to, ako na tento účel využiť digitálne riešenia. Komisia chce preskúmať právne predpisy EÚ s cieľom zistiť zostávajúce medzery v právnych predpisoch.

,,Znečistenie životného prostredia negatívne ovplyvňuje naše zdravie, najmä v prípade najzraniteľnejších a sociálne odkázaných skupín ľudí, a je jednou z hlavných príčin straty biodiverzity. Akčným plánom pre nulové znečistenie vytvoríme zdravé životné prostredie pre Európanov, prispejeme k odolnej obnove a podporíme prechod na čisté, obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo," opísal iniciatívu exekutívy EÚ eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginijus Sinkevičius.

Hlavnými cieľmi akčného plánu sú zlepšenie kvality ovzdušia s cieľom znížiť počet predčasných úmrtí spôsobených znečistením ovzdušia o 55 %; zlepšenie kvality vody znížením odpadu, plastového odpadu v mori (o 50 %) a mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia (o 30 %); zlepšenie kvality pôdy znížením strát živín a používania chemických pesticídov o 50 %; zníženie ekosystémov EÚ, v ktorých znečistenie ovzdušia ohrozuje biodiverzitu, o 25 %; zníženie podielu ľudí chronicky trpiacich hlukom z dopravy o 30 % a výrazne znížiť tvorbu odpadu a o 50 % zvyškový komunálny odpad.

Plán načrtáva niekoľko hlavných iniciatív a opatrení. V prvom rade je to podrobnejšie zosúladenie noriem kvality ovzdušia s najnovšími odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, potom preskúmanie noriem kvality vody vrátane riek a morí EÚ, znižovanie znečistenia pôdy, preskúmanie právnych predpisov EÚ o odpade s cieľom prispôsobiť ich zásadám čistého a obehového hospodárstva či podpora nulového znečistenia z výroby a spotreby.

K opatreniam patrí aj predloženie hodnotiacej tabuľky ekologických výsledkov regiónov EÚ na podporu nulového znečistenia v regiónoch, znižovanie nerovnosti v oblasti zdravia spôsobené neúmerným podielom škodlivých účinkov na zdravie, zníženie stopy vonkajšieho znečistenia EÚ obmedzením vývozu výrobkov a odpadov so škodlivými a toxickými účinkami do tretích krajín a v neposlednom rade aj dôraznejšie presadzovanie nulového znečistenia spolu s environmentálnymi a inými orgánmi.

Komisia pripomenula, že nový akčný plán spolu s vlani prijatou stratégiou pre udržateľnosť v oblasti chémie má za cieľ premeniť ambície EÚ v oblasti nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok do praxe. Ide ruka v ruke s cieľmi EÚ v oblasti klimatickej neutrality, zdravia, biodiverzity a efektívneho využívania zdrojov a podporuje iniciatívy v oblasti energetiky, priemyslu, mobility, potravín, obehového hospodárstva a poľnohospodárstva.

 

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ovzdušie Zdravie a ŽP Pôda Voda