Preskočit na obsah

Európsky zelený týždeň 2021

18.05 2021, Enviroportal

Znečistenie sa dotýka každého z nás – či už ide o vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, alebo pôdu, kde pestujeme plodiny. Ide o najväčšiu ekologickú príčinu vzniku viacerých fyzických aj duševných ochorení a predčasných úmrtí, a to najmä z radov detí, osôb s niektorými zdravotnými diagnózami a seniorov.

Ľudia v tých najzanedbanejších regiónoch často žijú v blízkosti kontaminovaných lokalít alebo oblastí s hustou premávkou. Znečistenie je zároveň jednou z hlavných príčin straty biodiverzity. Znižuje schopnosť ekosystémov plniť také funkcie, ako je napríklad zachytávanie uhlíka či dekontaminácia.

Môžeme mu však zabrániť. Akčný plán EÚ s cieľom dosiahnuť nulové znečisťovanie je hlavnou akciou v rámci Európskej zelenej dohody plánovanou na jar roku 2021. Pomôže totiž vytvoriť čisté životné prostredie v celej EÚ vďaka lepšiemu monitorovaniu, nahlasovaniu, prevencii a odstraňovaniu znečisťovania vzduchu, vody, pôdy a spotrebiteľských výrobkov.Plagát podujatia Green week

Okrem toho prispeje aj k obnove po pandémii ochorenia COVID-19 a pomôže vytvoriť udržateľnejšiu ekonomiku v EÚ, vytvorí ďalšie pracovné miesta a zmierni sociálne rozdiely. Európsky zelený týždeň 2021 bude zameraný na dosiahnutie nulového znečisťovania. Jeho predmetom však budú aj iné dôležité iniciatívy v rámci Európskej zelenej dohody, napríklad v oblasti klímy, novej stratégie pre chemikálie, ako aj iniciatívy v odvetví energetiky, priemyslu, mobility, poľnohospodárstva, rybolovu, zdravia a biodiverzity.

Zelený týždeň EÚ na rok 2021 bude pre všetky zainteresované subjekty a občanov príležitosťou na spoluprácu v snahe dosiahnuť nulové znečisťovanie a vytvoriť čisté životné prostredie.

Zoznam podujatí: https://www.eugreenweek.eu/sk/partner-events 
Online konferencia: https://www.eugreenweek.eu/sk/virtual-conference

Zdroj: Európska komisia

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Podujatie