EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2016 vyvrcholí Dňom bez áut

22.09 2016,

Rekordných 47 slovenských miest (vlani ich bolo 30) sa zapojilo do Európskeho týždňa mobility 2016 (ETM 2016). Kampaň vyvrcholí  zajtra (22. septembra 2016) Dňom bez áut, keď  samosprávy  v spolupráci s ich partnerskými organizáciami vyčlenia jednu či viaceré zóny v meste výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.

V Banskej Bystrici sa  napríklad od 6.00 – 18. 00 hod uzatvorí parkovisko na Námestí slobody a v týchto priestoroch je naplánovaná informačná kampaň o novej dopravnej politike v meste. V Lučenci sa môžu tešiť na pokus o rekord „Najviac ľudí v pohybe pri tanci“ a Žilinčania na  detské „zábavisko“, koncertné miesto, či cyklistické parkovisko, na ktoré sa premení časť pre motorovú dopravu uzavretej ulice Vojtecha Spanyola a parkovisko pred mestským úradom. Vo Svite plánujú uzatvoriť parkoviská pred dvoma základnými, dvoma materskými školami a Mestským úradom... Všetky zapojené mestá budú prostredníctvom svojich webov, lokálnych médií a sociálnych sietí vyzývať obyvateľov, aby 22. septembra využili na cestu do práce, do školy, do obchodu, iný dopravný prostriedok, ako auto...

Do ETM 2016 sa mohli samosprávy zapojiť aj organizovaním aktivít  súvisiacich s ústrednou témou kampane: Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy, alebo zrealizovaním trvalých opatrení, ktoré prispejú k postupnému prechodu od prepravy osobným vozidlom na ekologickejší dopravný prostriedok.

Zapojené slovenské mestá sa do 31. septembra môžu zaregistrovať aj do NÁRODNEJ SÚŤAŽE ETM 2016, ktorú vyhlásili  jej národný koordinátor - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Ministerstvo životného prostredia  SR (MŽP SR). Súťažiť môžu  v kategóriách aktívna samospráva, originálna aktivita, efektívne trvalé opatrenie a originálna fotografia/poster.

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou). Národnú kampaň organizujú Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR v spolupráci  s Nadáciou Ekopolis. Viac informácií o kampani ETM, aktivitách a trvalých opatreniach  jednotlivých zapojených miest nájdete na webovej stránke  www.eurotm.sk.

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Doprava Mestské a vidiecke ŽP