Preskočit na obsah

Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond na roky 2021 – 2027: Komisia schválila program pre Slovensko vo výške viac ako 15 miliónov eur

15.03 2023, Enviroportal

Komisia prijala pre Slovensko program Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na vykonávanie spoločnej rybárskej politiky EÚ a politických priorít EÚ uvedených v Európskej zelenej dohode.

Celková výška pridelených finančných prostriedkov na slovenský program na roky 2021 – 2027 je 20,4 milióna eur na nasledujúcich 6 rokov, z čoho príspevok EÚ predstavuje 15,2 milióna eur.

Program pre Slovensko pomôže vybudovať silnejšie odvetvie akvakultúry a spracovania na Slovensku, podporí inovácie v oblasti produktívnych investícií, pomôže dekarbonizácii odvetví zlepšením ich energetickej efektívnosti, zlepší organizáciu trhu a zvýši ziskovosť a udržateľnosť celého trhového reťazca.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v článku Slovakia will receive €20 million from the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund 2021-2027.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie v SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Voda