Preskočit na obsah

Európska zelená dohoda: 4,11 miliardy eur z modernizačného fondu na urýchlenie prechodu na čistú energiu

22.12 2022, Enviroportal

V druhom roku fungovania modernizačného fondu sa vyplatilo celkovo 4,11 miliardy eur na podporu 61 projektov vo ôsmich prijímajúcich krajinách.

Tieto projekty pomôžu modernizovať energetické systémy, znížiť emisie skleníkových plynov v energetike, priemysle, doprave a poľnohospodárstve a zlepšiť energetickú účinnosť.

Podpora pomôže týmto členským štátom splniť ich ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a urýchliť zelenú transformáciu EÚ.

Tento rok boli vyplatené prostriedky Chorvátsku (19,8 milióna eur), Česku (1,34 miliardy eur), Estónsku (62,4 milióna eur), Maďarsku (74,3 milióna eur), Litve (85 miliónov eur), Poľsku (643,2 milióna eur), Rumunsku (1,39 miliardy eur) a Slovensku (39,5 milióna eur).

V júni sa už vyplatilo 2,4 miliardy eur na podporu 45 investičných návrhov a v súčasnosti ju dopĺňa vyplatenie 1,71 miliardy eur na podporu ďalších 16 investičných návrhov.

Na Slovensku boli podporené projekty zamerané na obnovu a rozšírenie sietí diaľkového vykurovania a chladenia a projekty dekarbonizácie v priemyselnom sektore.

Viac informácií: Tlačová správa

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie v SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Projekty, dotácie