Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Európska komisia zaregistrovala dve nové iniciatívy týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov a ochrany dedičstva vidieka

09.09 2022, Enviroportal

Komisia sa dnes rozhodla zaregistrovať dve európske iniciatívy občanov s názvom „Každý európsky dom vybavený fotovoltickými panelmi s výkonom 1 kW a veternými turbínami s výkonom 0,6 kW s využitím financovania z prostriedkov Únie len prostredníctvom obcí“ a „Chráňte dedičstvo vidieka, potravinovú bezpečnosť a dodávky potravín v EÚ“.

Organizátori iniciatívy týkajúcej sa energie z obnoviteľných zdrojov vyzývajú na prijatie opatrení v súvislosti s vybudovaním a inštaláciou potrebnej infraštruktúry na zásobovanie domácností (aj v najodľahlejších dedinách) zelenou energiou s cieľom znížiť ich uhlíkovú stopu. Okrem toho sa v nich vyzýva na vzdelávanie ľudí o výhodách zelenej energie a na odbornú prípravu zamestnancov obcí v problematike životného prostredia.

Organizátori iniciatívy „Chráňte dedičstvo vidieka, potravinovú bezpečnosť a dodávky potravín v EÚ“ vyzývajú na obnovenie záväzku EÚ podporovať regionálne dedičstvo, udržateľný rast vidieka a zvyšovanie životnej úrovne vo vidieckych regiónoch s cieľom zabezpečiť pretrvanie komunít vyrábajúcich potraviny v EÚ. Žiadajú, aby sa podporovali vidiecke pracovné postupy a činnosti, ktoré sú základom vidieckych komunít, aby sa rešpektovali tradičné remeselné odvetvia, a aby sa tiež uznal význam potravinovej bezpečnosti a dodávok poľnohospodárskych materiálov. Organizátori takisto žiadajú, aby sa do Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka zahrnula podpora dedičstva vidieka a uznanie významu potravinovej bezpečnosti a dodávok potravín.

Keďže tieto európske iniciatívy občanov spĺňajú formálne podmienky, Komisia ich považuje za právne prípustné. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala vecnú stránku týchto návrhov.

Ďalšie kroky

Po dnešnej registrácii majú organizátori šesť mesiacov na to, aby začali zbierať podpisy. Ak sa im do roka podarí zhromaždiť milión vyjadrení podpory aspoň zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia bude musieť reagovať. Môže sa rozhodnúť, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.

Kontext

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Iniciatíva je prípustná, ak spĺňa tieto podmienky: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Komisii bolo doposiaľ doručených 119 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 93 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky registrácie. Dnešným rozhodnutím sa počet iniciatív zaregistrovaných v tomto roku zvyšuje na sedem.

Ďalšie informácie

„Každý európsky dom vybavený fotovoltickými panelmi s výkonom 1 kW a veternými turbínami s výkonom 0,6 kW s využitím financovania z prostriedkov Únie len prostredníctvom obcí“

„Chráňte dedičstvo vidieka, potravinovú bezpečnosť a dodávky potravín v EÚ“

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie v SR

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP