Preskočit na obsah

Európska environmentálna agentúra: Krátky prieskum o klimatickej zmene

15.06 2021, Enviroportal

Cieľom prieskumu je zistiť potreby a medzery v znalostiach týkajúcich sa adaptácie na zmenu klímy, prekážok a príležitostí pre aktívnu účasť v adaptácii na zmenu klímy a kľúčových komunikačných kanálov.

Klimatická zmena - stopa topánky vo vysušenej zemi
Rovnako aj pomôcť pri navrhovaní konkrétnych informačných aktivít určených na podporu zavádzania programu EEA Climate-ADAPT v EÚ, resp. SR.

Prieskum organizuje spoločnosť Ramboll v rámci projektu podpory Európskej komisii a Európskej environmentálnej agentúre v oblasti šírenia informácií o zmene klímy a aktivitách zainteresovaných strán – so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy (https://climate-adapt.eea.europa.eu/). Prieskum je určený širokej verejnosti, vyplnenie dotazníka potrvá maximálne desať minút. 

Viac informácií: Dotazník (EN)

Zdroj: EEA

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Klimatická zmena