Europol a CCCA posilňujú spoluprácu pri riešení klimatických zločinov

09.05 2018, TASR

Brusel, 4. mája - Europol a Centrum pre analýzu klimatických zločinov (CCCA) podpísali v piatok memorandum o porozumení, ktorého cieľom je posilniť ich spoločné úsilie pri riešení environmentálnych trestných činov, najmä tých, ktoré majú vplyv na zmenu klímy.


Memorandum podpísali v sídle policajného úradu EÚ v Haagu. V mene Europolu dokument podpísal vedúci strediska pre vážny a organizovaný zločin Jari Liukku, na druhej strane tak urobil predseda predstavenstva CCCA Reinhold Gallmetzer.

Obe strany sa dohodli na rámci na výmenu poznatkov a spoluprácu pri realizácii projektov spoločného záujmu. Europol a CCCA sa zaviazali spoločne pokračovať v boji proti trestným činom v oblasti životného prostredia s cieľom zamerať sa najmä na trestnú činnosť súvisiacu so znečistením ovzdušia a odlesňovaním. Do tejto oblasti spadajú všetky trestné činy, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie EÚ o dreve z roku 2013. Memorandum má snahu prispieť k celosvetovému úsiliu o dosiahnutie cieľov zmierňovania uhlíkových emisií zakotvených v parížskej klimatickej dohode.

,,Boj proti environmentálnym zločinom je prioritou práce Europolu. Spojením síl s Centrom pre analýzu klimatických zločinov sa snažíme využiť svoje know-how a sieť mimovládnych organizácií a jednotlivcov, ktorí majú prístup k relevantným informáciám a odborným znalostiam. To nám umožní posilniť svoju podporu európskym národným orgánom pri riešení environmentálnych trestných činov," zhodnotil situáciu Liukku.

Gallmetzer v tejto súvislosti odkázal, že memorandum vysiela jasný signál, že z právneho hľadiska patria environmentálne zločiny, najmä tie, ktoré majú vplyv na zmenu klímy, medzi tie najzávažnejšie.

CCCA je medzinárodná nezisková organizácia prokurátorov a odborníkov v oblasti presadzovania práva, ktorej cieľom je spúšťať a podporovať vyšetrovanie a trestné stíhanie z oblasti klimatických zločinov tým, že poskytuje orgánom činným v trestnom konaní vysokokvalitné informácie a analýzy.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita