Preskočit na obsah

Európa ocení energetickú efektívnosť

14.02 2012, Enviroportal

Európa ocení energetickú efektívnosť

Propagácia jedinečných, ambicióznych a inovatívnych iniciatív, ktoré zdôrazňujú potrebu využívania obnoviteľnej energie a zvyšovania energetickej efektívnosti je cieľom Európskych ocenení udržateľnej energie, ktoré každoročne vyhlasuje Európska výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie  v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie. Prihlásiť sa  je možné do 29. februára 2010.

K podmienkam účasti v súťaži patrí okrem iného aj preukázanie, ako prihlásený projekt prispel k dosiahnutiu cieľov EÚ 2020 a vysvetlenie konkrétnych faktov a čísiel, ako projekt dosiahne úsporu energie a zvýši využívanie obnoviteľných zdrojov bez ohľadu na rozsah projektu.

Súťažné kategórie:

  • komunikácia (napr. projekty, ktoré rozširujú povedomie o energetických výzvach, menia naše vnímanie a zlepšujú energetickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov),
  • spotreba (projekty, aktivity a služby, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie, či už priamo alebo nepriamo),
  • vzdelávanie (iniciatívy, ktoré zlepšujú vedomosti a zručnosti spojené s oblasťou energetickej efektívnosti a obnoviteľnej energie),
  • bývanie (projekty so zameraním na zvýšenie energetickej efektívnosti budov alebo na výrobu vlastnej energie z obnoviteľných zdrojov),
  • doprava (projekty prepravy ľudí alebo tovarov energeticky efektívnym spôsobom alebo pomocou využívania obnoviteľných zdrojov energie)

O projekte

Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne počas slávnostného ceremoniálu, ktorý sa uskutoční 19. júna 2012 v Bruseli v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie, ktorého cieľom je pomoc pri dosahovaní klimatických a energetických cieľov Európskej únie a zároveň vytvára priestor pre spoločné aktivity  súkromného a verejného sektora.

V rámci kampane Európskeho týždňa udržateľnej energie sa v roku 2011konalo takmer 400 energetických dní v 27 krajinách EÚ a 17 ďalších štátoch v Európe a Afrike. Organizátorom kampane je Európska výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie.

Viac informácií: www.siea.sk

 

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Energetika Projekty, dotácie