Preskočit na obsah

Eurokomisia predstavila nové pravidlá týkajúce sa obalov a obalového odpadu v EÚ

02.12 2022, TASR

Brusel 1. decembra – Európska komisia (EK) v stredu poobede navrhla nové celoeurópske pravidlá týkajúce sa obalov s cieľom riešiť sústavne rastúci zdroj odpadu v Európe.

Komisia pripomenula, že každý Európan vyprodukuje ročne v priemere takmer 180 kilogramov (kg) odpadu z obalov. Obaly sú jednou z oblastí, v ktorých sa siaha po pôvodných materiáloch, keďže v EÚ sa na obaly používa až 40 % plastov a 50 % papiera. Bez dodatočných opatrení by EÚ do roku 2030 zaznamenala nárast odpadu z obalov o 19 % a v prípade odpadu z plastových obalov o 46 %.

Nové pravidlá majú tento trend zastaviť. Spotrebiteľom umožnia zvoliť si opätovne použiteľné obaly, odbúrajú nadbytočné obaly, obmedzia nadmerné balenie a poskytnú označenia na podporu recyklácie. Vytvoria nové obchodné príležitosti, najmä pre menšie firmy, zredukujú spotrebu surovín, zvýšia recyklačnú kapacitu Európy a znížia jej závislosť od externých dodávateľov.

Spotrebiteľom a priemyslu EK objasňuje problematiku plastov na biologickej báze, kompostovateľných a biodegradovateľných plastov - stanovuje, pri akom použití sú takéto plasty skutočne environmentálne prospešné a ako by sa mali navrhovať, zneškodňovať a recyklovať.

Uvedené návrhy sú kľúčovými stavebnými prvkami akčného plánu pre obehové hospodárstvo v rámci Európskej zelenej dohody.

Revízia právnych predpisov EÚ o obaloch a odpade z obalov má tri hlavné ciele - zabrániť vzniku odpadu z obalov, podporiť recykláciu a znížiť potrebu primárnych prírodných zdrojov a vytvoriť dobre fungujúci trh s druhotnými surovinami.

Hlavným cieľom je, aby sa do roku 2040 znížil odpad z obalov o 15 % v porovnaní s rokom 2018, a to v každom členskom štáte na jedného obyvateľa. Viedlo by to k zníženiu celkového objemu odpadu v EÚ o približne 37 % v porovnaní so situáciou, ak by sa právne predpisy nezmenili.

Otázka zbytočných obalov sa bude riešiť zákazom určitých foriem obalov - jednorazových balení jedla a nápojov v reštauráciách a kaviarňach, jednorazových balení ovocia a zeleniny, miniatúrnych šampónových fľaštičiek či iných miniatúrnych balení v hoteloch.

Cieľom viacerých opatrení je zabezpečiť úplnú recyklovateľnosť obalov do roku 2030. Stanovia sa kritériá navrhovania obalov, vytvorenia povinné systémy zálohovania plastových fliaš a hliníkových plechoviek a objasní sa, ktoré druhy obalov musia byť kompostovateľné.

Zavedie sa aj povinný podiel recyklovaného obsahu, ktorý výrobcovia musia zapracovať do nových plastových obalov. Vďaka tomu sa recyklované plasty môžu stať cennou surovinou, ako sa už ukazuje na príklade PET fliaš.

V návrhu sa vysvetlia nejasnosti, pokiaľ ide o to, ktoré obaly patria do ktorého recyklačného koša. Každý obal bude označený etiketou uvádzajúcou, z čoho je obal vyrobený a do ktorého toku odpadu by mal ísť.

Navrhovanými opatreniami by sa do roku 2030 znížili emisie skleníkových plynov z obalov na hodnotu 43 miliónov ton v porovnaní so 66 miliónmi ton, ak by sa legislatíva nezmenila. Spotreba vody by sa znížila o 1,1 milióna kubických metrov. Náklady v súvislosti s environmentálnymi škodami pre hospodárstvo a spoločnosť by sa v porovnaní s referenčnou hodnotou na rok 2030 znížili o 6,4 miliardy eur.

Odvetvie jednorazových obalov bude musieť do transformácie investovať, ale celkový vplyv na hospodárstvo a tvorbu pracovných miest v EÚ bude pozitívny. Posilnenie opätovného použitia plastov povedie do roku 2030 k vytvoreniu viac ako 600.000 pracovných miest, najmä v malých a stredných podnikoch.

Návrh týkajúci sa obalov a odpadu z obalov teraz posúdi Európsky parlament a Rada EÚ v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Odpady