Preskočit na obsah

EÚ: Zelené verejné obstarávanie

14.06 2021, Enviroportal

Európska komisia začala s revíziou kritérií zeleného verejného obstarávania EÚ pre produktovú skupinu kancelárske budovy. Revidované návrhy budú zohľadňovať priority stanovené v nedávnom oznámení Komisie Vlna obnovy pre Európu (EN) a v iniciatíve Nový európsky Bauhaus.

Návrhy majú taktiež za cieľ stavať na novom európskom rámci pre udržateľné budovy – LEVEL(s) (EN) a okrem iného zvážiť revíziu smerníc o energetickej efektívnosti a energetickej hospodárnosti budov. Komisia bude analyzovať aj možné rozšírenie rozsahu pôsobnosti kritérií, najmä pokiaľ ide o ďalšie typy budov, ako sú školy a obytné budovy (sociálne bývanie).

Predpokladaný začiatok formálnych konzultácií je naplánovaný na druhú polovicu roku 2021. Konzultácie budú pokračovať približne do polovice roka 2022. Do procesu je možné zapojiť sa prostredníctvom webovej stránky (EN) a zaregistrovať sa (EN) ako zainteresovaná strana.

Projektový tím je možné kontaktovať aj e-mailom (RC-B5-BUILDINGS@ec.europa.eu)

Zdroj: MŽP SR

 

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky