EÚ víta vedeckú správu IPCC o globálnom otepľovaní o 1,5 stupňa Celzia

09.10 2018, TASR

Brusel, 8. októbra - Európska komisia privítala pondelňajšiu osobitnú správu Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) o vplyvoch globálneho otepľovania o 1,5 stupňa Celzia nad úroveň spred doby industrializácie a s tým súvisiacu potrebu zvýšiť globálne úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov.


Komisia upozornila, že správa IPCC poskytuje tvorcom politík na celom svete silný vedecký základ pre ich úsilie o modernizáciu hospodárstva, riešenie klimatických zmien, podporu trvalo udržateľného rozvoja a odstránenie chudoby. Správa bola zverejnená dva mesiace pred klimatickým summitom OSN v Katoviciach (COP24).

Eurokomisár opatrenia v oblasti klímy a energetiku Miguel Arias Caňete a eurokomisár zodpovedný za výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas vo svojom stanovisku uviedli, že správa IPCC predchádza návrhu Európskej komisie k stratégii dlhodobého znižovanie emisií skleníkových plynov v EÚ.

Eurokomisia svoj návrh predloží v novembri - pôjde o komplexnú víziu modernizácie ekonomiky, priemyslu a finančného sektora.

Caňete a Moedas pripomenuli, že EÚ bola vždy v popredí riešenia základných príčin zmeny klímy a posilnenia zosúladenej globálnej reakcie na tieto zmeny v rámci parížskej klimatickej dohody a podľa ich slov výskum financovaný z rozpočtu EÚ bol pre plnenie týchto záväzkov nenahraditeľný.

,,Pred tromi rokmi, keď 195 krajín prijalo Parížsku dohodu, sme požiadali IPCC, aby nám povedal, aké kroky by potreboval svet na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5°C a čo by sa mohlo stať, ak by sme to nedosiahli. Veda nám teraz dala odpoveď a je to jasné: obmedzenie zmeny klímy na 1,5°C je nevyhnutné, aby sa predišlo najhorším dopadom a znížila pravdepodobnosť extrémnych poveternostných udalostí," uvádza sa v spoločnej správe oboch komisárov.

Caňete a Moedas skonštatovali, že podľa správy IPCC globálne otepľovanie vyvolané ľudskou činnosťou už dosiahlo 1°C nad úrovňami spred industriálnej doby a zvyšuje sa približne o 0,2°C za desať rokov. Veda podľa nich potvrdila, že vplyvy globálneho otepľovania už teraz mení naše prostredie a boli zistené zmeny vo frekvencii a intenzite extrémnych poveternostných udalostí.

Správa IPCC podľa nich dokazuje, že je možné obmedziť nárast otepľovania na 1,5°C za predpokladu, že svet bude konať teraz a využije na to každý vhodný nástroj.

Členské krajiny OSN by v decembri na summite v Katoviciach (COP24) mali posúdiť pokrok smerom k stanoveným globálnym klimatickým cieľom. EÚ podľa Caňeteho a Moedasa pôjde na summit s posolstvom, že už v tomto storočí svet musí prejsť na nízkouhlíkové alebo bezuhlíkové hospodárstvo.

,,Stručne povedané, keďže neexistuje planéta B, naša planéta Zem by mala byť našou misiou číslo jeden. Za týmto účelom budú výskum a inovácie zohrávať kľúčovú úlohu v našom úsilí riešiť otázky zmeny klímy a EÚ chce v tejto oblasti aj naďalej zohrávať vedúcu úlohu," uviedli komisári v spoločnom stanovisku.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Klimatická zmena