Preskočit na obsah

ETM: Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou

16.06 2021, Enviroportal

Jubilejný dvadsiaty ročník Európskeho týždňa mobility (ETM) prináša samosprávam možnosť predstaviť zrealizované trvalé opatrenia v prospech udržateľnej mobility, ale aj zorganizovať spolu s partnermi zaujímavé podujatia v oblasti osvety a informovanosti. ETM sa každoročne koná v týždni od 16. do 22. septembra a má obyvateľom miest a obcí ukázať aj iné alternatíve formy dopravy, na aké sme zvyknutí.

Vyhlasovateľom kampane je Ministerstvo životného prostredia, záštitu nad aktuálnym ročníkom preberá minister životného prostredia Ján Budaj „Chcem vyzvať mestá a obce, ale aj štátne inštitúcie, školy či občianske združenia, aby sa nebáli zapojiť do kampane, ktorá je príležitosťou ukázať, že vieme cestovať ekologicky, bezpečne a zdravo, udržateľnou dopravou,“ uviedol minister Budaj, ktorý dodal, že tak ako v minulosti, aj tento rok kampaň vyvrcholí Dňom bez áut.

Výber témy tohto ročníka kampane, ktorú už tradične zastrešuje Európska komisia, nie je náhodný a svojim obsahom upriamuje pozornosť na problémy, ktorým Európa a svet čelili počas pandémie COVID-19. Zároveň je to priestor zamyslieť sa nad príležitosťami na zmeny vyplývajúce z tejto závažnej zdravotnej krízy v Európe. „Tento rok je kampaň cielená na štyri oblasti: duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na COVID-19. Nastúpené trendy, ako sú napríklad zvyšovanie aktívnej mobility a využívanie dopravy s nízkymi alebo nulovými emisiami, totiž vyžadujú ďalšiu podporu,“ uviedol Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je národným koordinátorom kampane ETM.

Pre zvýšenie motivácie slovenských samospráv k zapojeniu bude súčasťou kampane aj národná súťaž o cenu ETM 2021. Mestá a samosprávy môžu zabojovať o víťazstvo a o zaujímavé udržateľné ceny v dvoch kategóriách: Aktívna samospráva a Efektívne trvalé opatrenie. O cenu v národnej súťaži ETM môžu zabojovať aj aktívne organizácie v samostatnej, pre ne určenej kategórii. Do kampane sa samospráva alebo organizácia registruje prostredníctvom webovej stránky ETM 2021, bližšie informácie o kampani sú zverejnené aj na FacebookuInstagrame.

Zdroj: SAŽP

 

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Doprava Rezort MŽP SR