Preskočit na obsah

EP schválil pravidlá označovania hospodárskej činnosti za ekologicky udržateľnú

22.06 2020, TASR

Brusel, 18. júna - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili vo štvrtok nové pravidlá, na základe ktorých bude možné označiť hospodársku činnosť za environmentálne udržateľnú.


Nariadenie o udržateľných investíciách prináša šesť cieľov v oblasti ochrany životného prostredia, pričom hospodársku činnosť umožňuje označiť ako environmentálne udržateľnú iba v prípade, ak prispieva aspoň k jednému z nich a zároveň neohrozuje dosahovanie žiadneho z ďalších piatich cieľov.

Medzi šesticu cieľov patrí: zmierňovanie zmien klímy; adaptácia na zmeny klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové hospodárstvo - vrátane predchádzania vzniku odpadu a zvýšenia miery využívania druhotných surovín; prevencia a kontrola znečisťovania a nakoniec ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

Podľa stanoviska EP je zadefinovanie jasných ,,zelených" kritérií pre investorov nevyhnutným predpokladom na získavanie ďalších verejných a súkromných prostriedkov na projekty zamerané na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 tak, ako to predpokladá Európska ekologická dohoda. Nová legislatíva by mala zároveň predchádzať takzvanej klamlivej ekologickosti.

Podľa údajov Európskej komisie Únia bude každoročne potrebovať dodatočné investície v objeme približne 260 miliárd eur, aby bola do schopná roku 2030 dosiahnuť svoje klimatické a energetické ciele.

Europoslanci sa zhodli na tom, že aktivity, ktoré sú nezlučiteľné s cieľom klimatickej neutrality, ale sú nevyhnutné pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo, budú označené ako transformačné alebo podporné činnosti. Úroveň emisií skleníkových plynov pri týchto činnostiach však musí zodpovedať najlepšiemu výkonu v danom odvetví. Tuhé fosílne palivá ako čierne a hnedé uhlie sú z tohto rámca vyňaté. Za ,,transformačné" sa však považujú zemný plyn a jadrová energia.

,,Taxonómia pre udržateľné investície je zrejme najdôležitejšou udalosťou pre finančníctvo od vynájdenia účtovníctva. Bude to prelom v boji proti klimatickým zmenám. Ekologizácia finančného sektora je prvým krokom k tomu, aby investície slúžili na prechod k uhlíkovo neutrálnemu hospodárstvu," opísala situáciu spravodajkyňa EP pre túto oblasť, fínska europoslankyňa Sirpa Pietikainenová.

Nové nariadenie nadobudne platnosť až po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Európska komisia sa zaviazala pravidelne aktualizovať technické kritériá kontroly transformačných a podporných činností.

 

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ekonomické nástroje Udržateľná spotreba a výroba