Preskočit na obsah

Envirorezort súhlasí s výrobňou asfaltu v Petrovanoch, má však podmienky

04.05 2020, TASR

Bratislava/Petrovany, 30. apríla – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR súhlasí s realizáciou Obaľovne živičných zmesí v Petrovanoch v okrese Prešov. Uviedlo to v záverečnom stanovisku v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Stanovilo však viaceré podmienky, ktoré musí investor splniť.


 V januári protestovalo proti výstavbe asi 200 ľudí. Argumentovali tým, že výrobňa asfaltu je podľa nich vysoko hlučná, prašná a mala by devastačný vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov.

,,V rámci procesu EIA ministerstvo vydalo záverečné stanovisko, proti ktorému boli doručené odvolania. Lehoty na podávanie prípadných ďalších odvolaní v súčasnosti ešte naďalej plynú. V každom prípade už teraz môžeme potvrdiť, že prípadom sa bude dôsledne zaoberať rozkladová komisia MŽP. Zverejnené záverečné stanovisko súhlasí s realizáciou Obaľovne živičných zmesí Petrovany len za predpokladu dodržania príslušných platných právnych predpisov a splnenia konkrétnych 35 podmienok a realizácie konkrétnych opatrení," uviedli pre TASR z odboru komunikácie MŽP.

Ide napríklad o dodržiavanie vodného zákona, zosúladenie navrhovanej činnosti s platnou územno-plánovacou dokumentáciou dotknutej obce Petrovany, realizovanie opatrenia na zníženie prašnosti z areálových komunikácií a spevnených plôch, navrhnutie a zrealizovanie opatrení, ktoré zabezpečia, aby zápach neunikal mimo areálu zariadenia ani z dopravy. Ďalej počas prevádzky vykonať monitoring merania kvality ovzdušia pri najbližšom obytnom dome a na okraji intravilánu Petrovian či zabezpečiť výsadbu vegetácie.

Spoločnosť Vedos rozhodnutie MŽP víta. Podľa Michala Verešpeja zo spoločnosti po ukončení procesu EIA bude nasledovať územné konanie a následne konanie pre vydanie stavebného povolenia.

,,Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné odhadnúť dátum spustenia prevádzky," povedal Verešpej. Na základe danej investície vzniknú podľa jeho slov pracovné miesta nielen v rámci prevádzky, ale rovnako aj vo firmách, ktoré budú odoberať asfaltové zmesi. ,,Náš predpoklad sa pohybuje približne okolo čísla 45. Celková výška investície sa bude odvíjať od ďalších podmienok a faktorov, a preto momentálne nie je možné uviesť konkrétnu sumu tejto investície," dodal Verešpej.

 

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA Mestské a vidiecke ŽP Priemysel