Envirorezort navrhuje zriadenie Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu

19.10 2020, TASR

Bratislava, 18. októbra - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR navrhuje zriadenie Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu. Vyplýva to z materiálu, ktorý je predložený v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Rada by mala byť poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády SR pre otázky týkajúce sa Európskej zelenej dohody, mala by koordinovať činnosť a spoluprácu ministerstiev, samospráv aj ostatných orgánov štátnej správy. Mala by tiež prerokovávať kroky a sledovať pokrok v oblasti dosahovania strategických cieľov. Zabezpečí aj koordináciu sektorových politík a zmonitoruje implementáciu a súlad s prechodom na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.

Tvoriť by ju mal predseda rady, ktorým bude minister životného prostredia, piati podpredsedovia, členovia rady a tajomník. ,,Celkový počet členov rady s hlasovacím právom je 32. Ak ide o ministrov, ktorí sú členmi rady, je členstvo v rade zastupiteľné štátnym tajomníkom daného ministerstva z dôvodu neodkladných pracovných povinností ministra," uvádza envirorezort v materiáli.

Rada by mala zasadať raz za tri mesiace. Uznesenia rady budú mať pre vládu odporúčací charakter.

Medzirezortné pripomienkové konanie bude trvať do 28. októbra.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR