Preskočit na obsah

Environmentálny fond poskytne dotáciu na zateplenie verejných budov

11.01 2023, TASR

Bratislava 10. januára – Environmentálny fond (EF) poskytne dotáciu na zateplenie verejných budov. Finančná podpora do výšky 400.000 eur na jednu žiadosť má pomôcť aj k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Informovala vedúca oddelenia komunikácie a propagácie Tamara Lesná.

,,V rámci dotačnej schémy EF má za cieľ podporiť obnovu verejných budov, a tým prispieť v SR k celkovému znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v ovzduší," spresnila Lesná. Podmienkou dotácie na zatepľovanie je aj ochrana chránených živočíchov, napríklad netopierov či bocianov bielych. ,,Či už realizáciou opatrení na zachovanie hniezd, alebo vytvorením nových miest na hniezdenie," doplnila.

Lesná priblížila, že popri zatepľovaní plášťa budovy či napríklad výmene strechy a okien môže žiadateľ požiadať aj o dotačný príspevok napríklad na modernizáciu alebo výmenu zdroja tepla a jeho rozvodov. O dotáciu môžu žiadať obce, samosprávne kraje či príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou a samosprávnym krajom a právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR.

,,Medzi dotačné podmienky patrí povinnosť päťpercentnej spoluúčasti hradenia oprávnených nákladov žiadateľom," podotkla Lesná s tým, že aj na spoluúčasť EF poskytuje podporu vo forme úveru s fixovanými úrokmi 0,1 percenta počas celej doby splácania. Úver je možné podľa nej čerpať aj na neoprávnené náklady, ktoré by neboli z dotácie pokryté, či na iné aktivity podporujúce zlepšovanie kvality životného prostredia.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Emisie Obnova rodinných domov Projekty, dotácie