Environmentálny fond podporí projekty zamerané na ochranu biodiverzity

29.10 2019, TASR

Bratislava, 28. októbra  Projekty zamerané na ochranu biologickej diverzity podporí Environmentálny fond. Žiadatelia môžu získať aj 200 000-eurovú dotáciu pri päťpercentnom spolufinancovaní.


Stane sa tak vďaka schválenej činnosti podpory na rok 2020, informoval Slavomír Held z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Žiadateľmi môžu byť obce, samosprávne kraje, rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, neinvestičné fondy alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním, uvádza ministerstvo. Pripomína, že cieľovou skupinou sú žiadatelia, ktorí nepodnikajú.

Ako uviedlo MŽP, žiadatelia sa môžu zamerať na štyri druhy podporovaných činností. Sú nimi zakladanie prvkov územného systému ekologickej stability a zelenej infraštruktúry, ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, realizácia schválených programov starostlivosti a realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov.

Envirorezort podotkol, že maximálna výška dotácie je 95 percent a bude vyplatená až po realizácií projektu alebo jeho časti. Záujemcovia môžu žiadosti posielať envirofondu do 29. novembra.

Copyright © TASR 2019
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie