Environmentálna výchova v Banskej Štiavnici

27.06 2012, Enviroportal

Materské školy v Banskej Štiavnici -  Nezábudka a Bratská sa tento rok zapojili do projektu Variácie s prírodou - praktická ekovýchova pre materské školy, ktorý realizuje organizácia Daphne a ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom programu Hodina deťom.

Škôlkári absolvovali v rámci projektu ekovýchovné programy, kde im boli hravou formou sprístupňované informácie o význame pôdy či stromov, pričom sa oboznámili aj s ich obyvateľmi zo živočíšnej ríše. Súčasťou projektu boli aj tvorivé dielničky realizované v MŠ Nezábudka, počas ktorých zhotovili deti tekvicových svetlonosov a pohrali sa i s prírodným či odpadovým materiálom. Z neho vytvorili postavičky a kulisy do divadielka. V dramatizovaných príbehoch mohli sledovať ako ich vlastnoručne vyrobené bábky ožili. O výsledky svojej práce sa podelili aj so škôlkármi z MŠ Bratská, ktorým boli ekodivadielká prezentované.

V rámci programu o odpadoch sa deti veľmi svedomito zhostili zadanej úlohy a vyzbierali  odpadky v okolí svojej škôlky i v botanickej záhrade. Aby upozornili dospelých na neporiadok, ktorí často za sebou zanechávajú, ekopedagógovia vyzbierané odpadky nainštalovali na námestí Svätej Trojice. Účastníkom večerného koncertu Zdenky Prednej počas prvého ročníka Festivalu priateľov zeme,  určite neunikol symbolický nápis SOS, ktorý z nich vytvorili. Dúfame, že volanie o pomoc zachytili všetci, pre ktorých bol určený.

Zdroj: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie Mimovládne organizácie