Enviromagazín zaostril na environmentálnu kriminalitu

21.11 2018,

ENVIROTÉMA v najnovšom čísle časopisu Enviromagazín je venovaná Environmentálnej kriminalite, ktorá má podľa úvodníka ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa vplyv na ohrozovanie zdravia našej krajiny a to je aj dôvod prečo envirorezort posilňuje kompetencie inšpektorov Slovenskej inšpekcie životného prostredia a spoluprácu s tzv. enviropolíciou.
Pohľad na túto tému vám sprostredkujú nielen odborníci na environmentálne právo, ale napríklad aj zástupca tých, ktorí proti takémuto porušovaniu zákonov na Slovensku zasahujú – environmentálni špecialisti Policajného zboru SR. Pozrieme sa aj na to ako je definovaná Environmentálna škoda a aký je postup pri jej riešení.  Prostredníctvom rubriky ENVIROSLOVENSKO sa dozviete  ako dopadol  Európsky týždeň mobility 2018 na Slovensku, pilotný ročník Zeleného vzdelávacieho fondu a ktorý projekt získal Cenu Slovenskej republiky za krajinu.  Príspevky o tom,  aké aktivity realizujú samosprávne kraje nielen v zmysle svojich kompetencií v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia dopĺňajú v tomto čísle informácie z Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja. V rubrike REZORTNÉ ORGANIZÁCIE MŽP SR predstavujeme Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky. Monitoringu environmentálnej záťaže po banskej činnosti v Ľubietovej je  venovaný článok rubriky ENVIROPROJEKT. Poloniny – najvýchodnejší slovenský národný park spoznáte po druhýkrát cez jeho turisticky najatraktívnejšie časti v rubrike ENVIRORELAX. 

Stiahnite si: www.enviromagazin.sk

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Informačné zdroje