Envirofilm2006: Vyhlásenie výsledkov súťaže

05.05 2006, Enviroportal

Envirofilm2006: Vyhlásenie výsledkov súťaže

XII. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL FILMOV O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ENVIROFILM 2006
2. - 6. mája 2006 Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica

Udelenie cien na Medzinárodnom súťažnom festivale filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2006.

Medzinárodná porota súťažného festivalu filmov ENVIROFILM 2006 v zložení:

Steve Lichtag - predseda poroty Česká republika

Katarína Javorská - Slovensko

Adrian Warren - Anglicko

Andrzej Traczykowski- Poľsko

Hakan Őniz- Turecko

Ferenc Varga- Maďarsko


zasadala v dňoch 28. 4. - 1. 5. 2006 a v zmysle propozícií festivalu odporučila udeliť tieto ceny:HLAVNÁ CENA FESTIVALU ENVIROFILM :

Film: DÁŽDNIK

Režisér: Nandita Das

Krajina: India

Prihlasovateľ: Saumya Sen

Za nápadité a vynikajúco spracované filmové posolstvo, obsahujúce silnú a mimoriadne aktuálnu výzvu k uchovávaniu vodyCENA RIADITEĽKY FESTIVALU NAJLEPŠIEMU FILMU SLOVENSKÉHO REŽISÉRA :

Film: PREMENY TATIER

Režisér: Pavol Barabáš

Krajina: Slovensko

Prihlasovateľ: K2 Studio, s. r. o.

Za silnú a emotívnu výpoveď, ktorá napriek absencii slov naliehavo kladie otázky o vplyve klimatických zmien na životné prostredie.
CENA MINISTROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KRAJÍN V4:

Film: PUTOVANIE STARÝMI CESTAMI

Režisér: Ljuba Václavová

Krajina: Česká republika

Prihlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia ČR

Za jednoduché, ale o to dokonalejšie filmové rozprávanie, ktoré podáva úprimné a pravdivé svedectvo o stratenej krajine.CENA V KATEGÓRII A :

Film: ČASOVANÉ BOMBY

Režisér: Tibor Kocsis

Krajina: Maďarsko

Prihlasovateľ: Tibor Kocsis, Flora Film International

Za aktuálny a burcujúci odkaz dokumentujúci poškodenie životného prostredia priemyslom. Takýto film môže zapôsobiť na verejné povedomie práve v súvislosti s nekontrolovateľným rozvojom.CENA V KATEGÓRII B :

Film: PURURAMBO

Režisér: Pavol Barabáš

Krajina: Slovensko

Prihlasovateľ: K2 Studio, s. r. o.

Za skvelo zrežírovaný film nakrútený citlivým spôsobom v extrémnych podmienkach, ktorý zobrazuje zriedkavé stretnutie s prehistorickou kultúrou, ale aj vzťah medzi ľudskou spoločnosťou a prírodou.cenA V KATEGÓRII C :

Film: MNÍŠKY VEĽKOHLAVÉ - ČERVY Z PEKLA

Režisér: Mosonyi Szabolcs

Krajina: Maďarsko

Prihlasovateľ: Mosonyi Szabolcs

Za film plný zaujímavých informácií spracovaný mimoriadne očarujúcou formou, film s celou škálou filmárskych nápadov, ktoré vyústili do dokonalého príbehu.cenA V KATEGÓRII D:

Film: V ŠERE TICHA

Režisér: Josef Císařovský

Krajina: Česká republika

Prihlasovateľ: Josef Císařovský

Za nádherné spojenie obrazu a zvuku do poetického celku, ktorý ukazuje krehkosť posledných zvyškov pralesov - tajomného a predsa živého prostredia ohrozeného moderným svetom.CENA V KATEGÓRII E:

Film: QUARKS & CO - ZEM, KONTAJNER NA SMETI

Režisér: Claudia Heiss a jej tím

Krajina: Nemecko

Prihlasovateľ: WDR (West Deutsche Rundfung)

Za nápaditý televízny program, ktorý ponúka zaujímavé odpovede na otázky týkajúce sa zaobchádzania s odpadom - jedným z najvážnejších environmentálnych problémov súčasnosti.ŠPECIÁLNA CENA POROTY:


Film: STAROSTI A RADOSTI SALTONSKÉHO MORA

Režisér: Chris Metzler, Jeff Springer

Krajina: Nemecko

Prihlasovateľ: Jeff Springer


Za originálny a humorný pohľad na závažný problém - reťaz deštruktívnych udalostí, ktoré odštartovali zaslepené rozhodnutia v oblasti plánovania.

CENA DETSKEJ POROTY:


Film: PURURAMBO

Režisér: Pavol Barabáš

Krajina: Slovensko

Prihlasovateľ: K2 Studio, s. r. o.
CENA RÁDIA REGINA:


Film: PREMENY TATIER

Režisér: Pavol Barabáš

Krajina: Slovensko

Prihlasovateľ: K2 Studio, s. r. o.

CENA ÚNIE SLOVENSKÝCH TELEVÍZNYCH TVORCOV A LITERÁRNEHO FONDU:


- samostatná neštatutárna cena za dlhodobý prínos k audiovizuálnej tvorbe s environmentálnou tematikou.

Za mimoriadne dokumenty, ktoré aj keď prinášajú posolstvá väčšinou z ďalekých krajín, vždy hovoria o pokore človeka pri stretnutí s prírodou cenu získal PAVOL BARABÁŠ.
Zdroj: Tlačové stredisko ENVIROFILMu


Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky