Preskočit na obsah

Združenie miest a obcí Slovenska požaduje posunúť zavedenie úpravy odpadu na rok 2025

29.11 2022, TASR

Bratislava 28. novembra – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje posunúť zavedenie úpravy odpadu na 1. január 2025. Vytvorí sa tak prostredie na bezproblémové splnenie povinnosti a zvládanie úloh v oblasti odpadového hospodárstva. Zamedzí sa aj prípadným prieťahom v konaniach.

Informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Ministerstvo životného prostredia chce posunúť zavedenie povinnosti z januára 2023 na január 2024. ZMOS to nepovažuje za dostatočné. Na Slovensku podľa samospráv chýbajú technológie na zabezpečenie úpravy odpadov. Problém vidia aj v dĺžke schvaľovacích procesov.

,,Prevažná časť už podaných projektov k mechanicko-biologickej úprave je v súčasnosti vo fáze schvaľovania v príslušných štátnych inštitúciách, avšak v podmienkach slovenskej legislatívy schvaľovací proces vrátane procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie trvá niekoľko rokov," skonštatoval Kaliňák.

Poukazuje, že povoľujúce orgány boli limitované pandemickou situáciou, čo sa podpísalo pod mnohé neukončené schvaľovacie procesy. Zároveň sa zaviedli úsporné energetické opatrenia v štátnych administratívnych budovách a to môže podľa Kaliňáka viesť k ďalšiemu obmedzeniu fungovania úradov, a tým k spomaleniu povoľovacích procesov.

Slovensko zaviedlo povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku od 1. januára 2021. Následne sa účinnosť zákona posunula na začiatok budúceho roka. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach. Ide o proces, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti. K povinnosti má na envirorezorte vzniknúť pracovná skupina.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Odpady