Zelená politika sa má tvoriť v diskusii

18.04 2016, TASR

Nový minister životného prostredia László Solymos (Most-Híd) chce robiť otvorenú politiku a so zainteresovanými diskutovať o problémoch v rámci tzv. zelenej tripartity. K takémuto dialógu so samosprávami, podnikateľským sektorom a mimovládnymi organizáciami sa zaviazala aj vláda vo svojom programovom vyhlásení.

Solymos je s časťou environmentálna politika spokojný, Mostu-Híd sa podľa jeho slov podarilo presadiť svoje priority. Programové vyhlásenie hovorí napríklad o zavádzaní prijatej odpadovej legislatívy a zapracovaní poznatkov z jej praktickej aplikácie do legislatívneho procesu. Ako však vysvetlil Solymos, odpadovú reformu svojho predchodcu Petra Žigu (Smer-SD) sa nateraz meniť nechystá. ,,Treba tomu nechať čas, a potom sa uvidí. Keď bude treba nejaké zmeny, tak sa spravia, ale bez toho, aby ten zákon začal fungovať, problémy nevieme zistiť," povedal Solymos.

Nový šéf rezortu chce pokračovať aj v rozbehnutých protipovodňových opatreniach. Za poslednej vlády Roberta Fica (Smer-SD) sa zrealizovali desiatky protipovodňových stavieb. Predchádzajúci kabinet Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ-DS) mal iný protipovodňový program. Zameriaval sa najmä na zadržiavanie vody v krajine prostredníctvom tzv. hrádzok. Smer-SD sa však vrátil ku klasickým opatreniam v podobe výstavby hrádzí či regulácie tokov. Solymos chce teraz hľadať rovnováhu aj z pohľadu ochrany prírody.

Ako vyplýva z Programového vyhlásenia vlády, ministerstvo sa chce venovať aj tvorbe „zelených“ pracovných miest a investícií, podpore ekoinovácií, ako aj aplikácii zeleného verejného obstarávania. Majú sa tiež vytvoriť predpoklady k postupnému prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo. Nový kabinet okrem iného deklaroval, že dodrží európske ciele znižovania emisií skleníkových plynov minimálne 20 percent do roku 2020 oproti roku 2005.

Dôležitou oblasťou má byť aj ochrana ľudí pred negatívnymi environmentálnymi vplyvmi. Pozornosť sa má venovať ochrane zdravia obyvateľstva zabezpečením zvyšovania kvality ovzdušia, najmä v mestskom prostredí a priemyselných aglomeráciách, prostredníctvom dôslednej aplikácie legislatívy a využívaním inovatívnych prístupov k znižovaniu emisií. Osobitná pozornosť sa má venovať aj sanácii environmentálnych záťaží.

Programové vyhlásenie vlády má podľa organizácie Greenpeace Slovensko veľa dobrých myšlienok. Dôležité však má byť, ktoré z nich sa zmenia na realitu. Pozitívne hodnotí napríklad zapracovanie problematiky klimatickej zmeny do kapitoly životného prostredia, rovnako environmentálnych záťaží. S časťou o poľnohospodárstve je však už menej spokojná, chýba jej snaha o jeho ekologizáciu.

,,Z hľadiska tém, ktorým sa venujeme, sme veľmi radi, že sa envirotémy a dôležitosť ochrany životného prostredia nespomínajú iba v kapitole životného prostredia, ale spomínajú sa aj v ďalších častiach programového vyhlásenia. Ten presah považujeme za veľmi dôležitý. Zároveň oceňujeme, že chce vláda klásť dôraz na otvorené vládnutie a občiansku participáciu, o čom svedčí deklarovaný zámer viesť dialóg v rámci tzv. zelenej tripartity," uviedla hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.

Keďže sa organizácia v minulosti venovala environmentálnym záťažiam, víta, že tejto téme chce vláda venovať špeciálnu pozornosť. Túto problematiku totiž považuje aj naďalej za jeden z najvážnejších environmentálnych problémov Slovenska. ,,Vítame, že plánuje vyčleniť finančné prostriedky na ich sanáciu, keďže množstvo z nich predstavuje aj dnes závažné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie,“ doplnila koordinátorka toxickej kampane Ivana Kohutková.

Programové vyhlásenie vlády aj napriek niektorým „muchám“ environmentalisti považujú za dokument plný dobrých a zaujímavých myšlienok, ktoré by mohli zlepšiť stav životného prostredia na Slovensku. ,,Dôležité však bude, čo sa vláde podarí za štyri roky z týchto sľubov premeniť na skutočnosť," uzavrela Ábelová.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Rezort MŽP SR