Preskočit na obsah

Začali sa prípravy 8. Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe

27.03 2019, TASR

Zvolen/Bratislava, 26. marca - Viac než 60 delegátov z 30 európskych krajín a viacerých pozorovateľských organizácií medzivládneho politického procesu Forest Europe sa v uplynulých dňoch stretlo v Bratislave, aby spoločne začali diskutovať o príprave v poradí už 8. Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe.


Jednou z kľúčových tém konferencie majú byť otázky ochrany lesov v meniacom sa prostredí vrátane ich adaptácie na klimatické zmeny. Ako sa píše v tlačovej správe, ktorú TASR zaslalo Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene, vedci, politici, ako aj predstavitelia lesníckej prevádzky sa zhodujú na tom, že hlavným spúšťačom rozpadu lesných ekosystémov v celej Európe, ktorý verejnosť intenzívne vníma aj u nás, je zmena klímy. ,,Rastúca frekvencia a intenzita prírodných katastrof spojená s klimatickými zmenami prináša mnoho negatívnych dopadov po celom svete a európske lesy nie sú výnimkou. Uvedomujú si to aj čelní predstavitelia ministerstiev zodpovedných za lesy naprieč celou Európou."

Organizačná jednotka Liaison Unit Bratislava bola poverená, aby za asistencie Hlavného koordinačného výboru procesu Forest Europe pripravila návrh ministerského rozhodnutia, ktoré bude následne prerokované na ďalšom Zasadnutí na úrovni expertov a predložené na zváženie ministrom v rámci Medzivládnej konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe, ktorá sa bude konať 28. a 29. októbra 2020 v Bratislave.

Nové medzinárodné záväzky by sa mali zameriavať najmä na posilnenie nadnárodnej spolupráce, budovanie kapacít a prenos poznatkov v prevencii a adaptácii lesov a lesníctva na klimatickú zmenu, ako aj lepšiu pripravenosť na častejší výskyt extrémnych klimatických javov.

Okrem nosnej témy Ministerskej konferencie boli experti oboznámení aj o pokrokoch v  implementácii pracovného programu Forest Europe, príprave Správy o stave lesov v Európe, ako aj s podujatiami, ktoré proces Forest Europe pripravuje v blízkej budúcnosti.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les Podujatie