Verejnosť môže pripomienkovať zámer výstavby novej ubytovne v Trnave

16.07 2018, TASR

Trnava, 13. júla – Obyvatelia Trnavy sa do tretieho augusta môžu vyjadriť k zámeru investora Terra Libera, s. r. o., z Bratislavy postaviť v lokalite pri obchodnom centre TMT a čerpacej stanici Tanker ubytovňu. Mala by podľa spoločnosti slúžiť prednostne zamestnancom okolitých firiem, obchodných centier a prevádzok.


Najväčším zamestnávateľom v lokalite je len o niekoľko sto metrov vzdialená automobilka PSA Groupe Slovakia. Oznam o zámere zverejnilo mesto Trnava na svojom webe. Podľa stránky enviroportal.sk ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré posudzuje dosah projektu na ŽP, ide o päťpodlažný objekt so 174 dvojposteľovými izbami, 77 parkovacími miestami a úžitkovou plochou s celkovou rozlohou 5163 štvorcových metrov. Polovica strechy, asi 540 štvorcových metrov, by mala byť zazelenená extenzívnou zeleňou. Investor predpokladá, že v prípade vydania všetkých potrebných povolení by sa mohla začať výstavba v septembri 2018, stavebné práce by mali byť ukončené o dva roky neskôr. Cestný prístup k objektu bol vybudovaný, ako uvádza investor, v predchádzajúcich etapách cez okružnú križovatku a cestu k benzínke. Táto komunikácia bude predĺžená k pozemku ubytovne. Podľa Terra Libera vybudovaním ubytovne dôjde k zlepšeniu podmienok pre ďalší rozvoj mesta a regiónu, nepriamemu zvýšeniu počtu pracovných miest, ale hlavne ubytovacích služieb.

V Trnave sa v súčasnosti zvyšuje dopyt po nájomnom bývaní v súvislosti s prílivom pracovnej sily zo Slovenska i zahraničia. Okrem hromadných ubytovní začínajú títo zamestnanci využívať aj možnosti prenájmu súkromných bytov, čo sa nie u všetkých obyvateľov domov vzhľadom na odlišnú mentalitu najmä zahraničných pracovníkov stretáva s pochopením.

Do zámeru výstavby Ubytovne Trnava možno nahliadnuť v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave na Trhovej ulici na odbore územného rozvoja a koncepcií alebo na internetovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/ubytovna-trnava.

Rovnaký investor prichádza do zamýšľanej urbanistickej zóny Trnava Retail Park pri TMT aj s ďalším zámerom. Súbežne by mal v susedstve ubytovne v jeho réžii vyrásť Detský svet Trnava - moderné detské voľnočasové centrum s hernými atrakciami a komerčnými prevádzkami, a to v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie. „Ide o vybavenosť celomestského významu, ktorá bude slúžiť obyvateľom mesta, prípadne okolitým obciam v rámci spádovej oblasti. Cieľom navrhovanej aktivity je doplniť novovznikajúcu zónu obchodu a retailu o službu, ktorá v zóne nemá zastúpenie (voľnočasové aktivity pre deti), prípadne poskytovať služby (kaviareň, reštaurácia, súvisiace obchodné prevádzky a podobne),“ uvádza Terra Libera v zámere.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA