V programe Zelené oči možno TSK požiadať o grant do konca augusta

17.07 2017, TASR

Trenčín, 14. júla - Obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ale aj podnikatelia s projektom s verejnoprospešným účelom môžu poslednýkrát v tomto roku využiť možnosť získať grant v maximálnej výške 2000 eur z grantového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).


O prostriedky z environmentálneho grantu TSK Zelené oči môžu požiadať do konca augusta. Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov TSK, ktorý ponúka environadšencom získať finančné prostriedky na svoje projekty. Granty sú poskytované na základe Všeobecného záväzného nariadenia schváleného zastupiteľstvom TSK. ,,Účelom vzniku grantu Zelené oči bola snaha TSK podporiť aktivity a činnosti obyvateľov kraja, ktoré sú zamerané na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.

Z environmentálneho grantového programu Zelené oči bolo v tomto roku podporených už 10 projektov v celkovej hodnote 15.292 eur. V rámci druhého tohtoročného kola prišlo na Úrad TSK ďalších 20 žiadostí. Najväčší záujem zo strany žiadateľov je o projekty z oblasti podpory priamych aktivít - výsadbu zelene a realizáciu záhrad, ktoré zahŕňajú prírodné prvky ako napr. jazierka, hmyzie hotely, pocitové chodníky, komposty a bylinkové špirály.

,,Celkovo bolo v rozpočte na rok 2017 na grantový program Zelené oči vyčlenených 45.000 eur, pričom doteraz z neho bolo vyčerpaných 25.634 eur. Pre potenciálnych žiadateľov tak zostáva nevyčerpaná alokácia vo výške 19.366 eur," doplnila koordinátorka projektu Zelené oči Dana Gavalierová.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie