Preskočit na obsah

V Poloninách začali vyznačovať stromy na dožitie

17.03 2021, TASR

Stakčín, 16. marca – Lesníci, v spolupráci s ochranármi zo Štátnej ochrany prírody, začali v hospodárskych lesoch na území Národného parku (NP) Poloniny vyznačovať stromy, ktoré budú ponechané na dožitie. Stromy označené dvoma zvislými zelenými čiarami nebudú môcť byť nikdy vyťažené ani úmyselne poškodené. 

Cieľom trojročného projektu financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia je zvýšenie biodiverzity lesa. O aktivite informovala správa NP Poloniny na svojej internetovej stránke.

,,Tieto stromy na dožitie počas svojho života vytvoria možnosti a vhodné podmienky pre hniezdenie vzácnych druhov vtákov, či už európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany Chráneného vtáčieho územia Bukovské vrchy, alebo sú zriedkavé na Slovensku. Rovnako poskytnú domov, potravu, ochranu a úkryt nespočetnému množstvu lesných druhov živočíchov a rastlín," uvádzajú ochranári s tým, že stromy určené na dožitie musia spĺňať hneď niekoľko kritérií.

Majú to byť stromy, ktoré sú súčasťou hornej vrstvy lesného ekosystému a musia byť bez poškodenia. Pri výbere sa tiež musia lesníci zamerať na pôvodné druhy drevín. ,,Z ihličnatých drevín bude podporená iba pôvodná jedľa biela, z listnatých drevín oveľa širšie spektrum druhov, s výnimkou duba červeného a agáta," konkretizuje správa NP Poloniny s tým, že prioritne budú označované takzvané ,,cenné listnáče", ako je lipa, brest, javory, jaseň. Ochranári v tejto súvislosti zároveň pripomínajú, že hlboko koreniace dreviny sú vo flyšovej oblasti Karpatského oblúka najviac schopné zabrániť erózii, zosuvu pôdy a klimatickému fenoménu zhromažďovania mrazového vzduchu v kotlinách.

Nemenej dôležitá je však podľa ochranárov aj úloha stromu po odumretí. ,,Až 30 percent druhov žijúcich v lese a väčšina ohrozených druhov v Európe je viazaných na mŕtve drevo. Mŕtve drevo je v súčasnosti jedným z najohrozenejších habitátov v lese," ozrejmili. I preto sa bude zákaz manipulácie s označenými stromami vzťahovať i na obdobie, keď už odumrú.

Počas troch rokov má byť v rámci projektu, do ktorého sa okrem štátnych ochranárov zapojili štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Lesy SR - Lesná správa Nižná Jablonka a Lesopoľnohospodársko urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Zvala v hospodárskych lesoch v NP Poloniny, takto označených niekoľko tisíc stromov. Hospodárske lesy tvoria v súčasnosti 64,32 percenta lesných porastov na území NP Poloniny.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les Ochrana prírody