Preskočit na obsah

V Pečnianskom lese zrevitalizujú ochranné pásmo pod elektrickým vedením

10.08 2022, TASR

Bratislava 9. augusta – Západoslovenská distribučná (ZDS) bude v Pečnianskom lese realizovať pilotný projekt, v rámci ktorého bude revitalizovať a rekultivovať úsek ochranného pásma pod vedením veľmi vysokého napätia.

,,Líniové prvky, ako sú vedenia vysokého napätia, predstavujú dôležité migračné koridory pre rôzne druhy opeľovačov, ako sú motýle, pestrice a voľne žijúce druhy včiel," uviedol vedecký pracovník z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied Marek Semelbauer.

Vysvetlil, že pokiaľ budú tieto plochy udržiavané pre potreby opeľovačov, podporia sa tým populácie užitočných druhov hmyzu. ,,Pozorovania zo Slovenska, ako aj z Českej republiky ukazujú, že často ide o posledné útočiská v intenzívne využívanej krajine," poznamenal Semelbauer.

Cieľom projektu je vytvorenie biokoridorov, vďaka čomu sa prinavráti oblastiam pod elektrickým vedením prírodný charakter a zlepšia sa podmienky pre väčší návrat a výskyt živočíšnych a rastlinných druhov európskeho významu. Zároveň sa zjednoduší údržba ochranného pásma pod vedením, pretože porasty nebudú dosahovať také výšky, aby sa v budúcnosti do tohto pásma zasahovalo.

,,V rámci Dunajských luhov sú ochranné pásma elektrických vedení známe výskytom viacerých druhov chránených rastlín z čeľade Orchideacea. Porasty pod elektrickými vedeniami slúžia okrem iného na hniezdenie širokej šály spevavcov," priblížil riaditeľ správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy Radovan Michalka.

Dodal, že nevhodnou starostlivosťou skôr dochádza k šíreniu inváznych druhov rastlín. ,,Návštevník území môže pod elektrickými vedeniami často vidieť dve extrémne podoby, buď nepreniknuteľnú húštinu alebo, naopak, sfrézovanú pustatinu," skonštatoval Michalka.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody