Témou konferencie v Patinciach bude ochrana vzácnych biotopov

25.05 2017, TASR

Záverečnú konferenciu projektu Life+ na tému Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku zorganizuje Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR a Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v dňoch od 31. mája do 1. júna v obci Patince v okrese Komárno.


TASR o tom informovala Viera Šefferová z Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne. Podľa jej ďalších slov cieľom projektu, ktorý končí v júni, bolo predovšetkým zabezpečenie dlhodobej ochrany týchto jedinečných území. Projekt preto zahŕňa dôležitý komponent spolupráce s miestnymi samosprávami, v ktorých okolí sa tieto vzácne biotopy nachádzajú a predstavenie ich významu širokej verejnosti. ,,Veríme, že ak ľudia objavia a pochopia unikátnosť týchto vzácnych a pozoruhodných biotopov, sami prispejú k tomu, aby sme spoločne zabezpečili ich prežitie do budúcnosti. Pretože chrániť môžeme iba to, čo poznáme a na čom nám záleží," poznamenala Šefferová.

Podunajská nížina je intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina s mnohými riekami, potokmi a kanálmi, pričom sa tu už len veľmi vzácne nájdu lúky a lužné lesy. "K veľmi špecifickým nížinným biotopom, ojedinelým na Slovensku, ale aj v Európe, patria vnútrozemské viate piesky a slaniská. Zamerali sme sa na 15 území európskeho významu (ÚEV), z čoho je 11 slaniskových lokalít a štyri lokality s výskytom viatych pieskov v okresoch Nové Zámky, Komárno a Šaľa," uviedla spoluorganizátorka konferencie.

Projekt a jeho výsledky na konferencií predstavia Daniel Baláž zo ŠOP, Pavol Littera z BROZ, starosta obce Kamenín v okrese Nové Zámky Jozef Grman a Viera Šefferová. Praktickú ukážku obnovy pastvy v teréne si bude možné pozrieť dňa 1. júna v čase od 9.30 h do 11.30 h na Kamenínskych slaniskách pri obci Kamenín.

Konferenciu finančne podporí Európska únia z programu Life+ a Ministerstvo životného prostredia SR.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie Podujatie