Preskočit na obsah

ŠOP SR hľadá riaditeľa Správy Národného parku Poloniny

05.05 2021, TASR

Stakčín, 4. mája  Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR vypísala výberové konanie na miesto riaditeľa správy najvýchodnejšieho slovenského Národného parku (NP) Poloniny. Prihlásiť sa doň môžu záujemcovia do konca mája. 

Uchádzač o pozíciu má mať ukončené vysokoškolské vzdelanie prírodovedného, lesníckeho alebo ekologického zamerania druhého alebo tretieho stupňa s odbornou praxou trvajúcou minimálne päť rokov a minimálne dvojročnú prax na riadiacej pozícii. Po odbornej stránke sa od neho tiež očakáva znalosť právnych predpisov upravujúcich ochranu prírody a krajiny, ochranu a využívanie vôd, lesníctva, poľovníctva, územného plánovania a stavebného poriadku, ako aj ostatné zložky životného prostredia.

Úspech vo výberovom konaní bude tiež závisieť od vypracovaného projektu Koncepcia riadenia a rozvoja NP Poloniny s rozsahom do piatich strán, ktorého súčasťou má byť aj Stratégia rozvoja spolupráce národného parku s relevantnými subjektmi v regióne.

Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné poslať poštou alebo ich osobne doručiť najneskôr do 31. mája na adresu ŠOP SR v zalepenej obálke s označením Výberové konanie na riaditeľa Správy NP Poloniny Neotvárať.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR