ŠOP spustila finančné dotácie pre projekty na ochranu prírody

14.11 2019, TASR

Bratislava, 13. novembra - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR spustila na rok 2020 dotácie pre Program ochrany prírody.


Maximálna výška dotácie je 5000 eur pre fyzické osoby, obce, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie. Pre mikroregionálne združenia obcí a občianske združenia bude 8000 eur, podmienkou je päťpercentné spolufinancovania nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Cieľom programu je prispieť k zabezpečeniu starostlivosti o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody, krajiny a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej, informovala ŠOP SR.

,,Program je zameraný na tri základné oblasti podpory, ktoré sú pre nás dôležité, ide o praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny, podporu infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu a environmentálnu výchovu a informovanosť v ochrane prírody," povedal generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

Prvá časť je, podľa ŠOP, zameraná na praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny, v rámci ktorých môžu žiadatelia realizovať aktivity zamerané na starostlivosť o nelesné biotopy, biotopy druhov a chránené stromy.

,,Ďalej sú to aktivity zamerané na zlepšovanie hniezdnych a úkrytových možností, napríklad výroba a umiestnenie hniezdnych podložiek, vtáčích búdok, tvorba liahnísk pre obojživelníky, ako aj aktivity na tvorbu prvkov zelenej infraštruktúry. Aktivity sa môžu realizovať na pozemkoch, na ktorých sa nevykonáva žiadna hospodárska činnosť," uvádza ŠOP.

Druhá časť podpory je zameraná na infraštruktúru ochrany prírody a podporu udržateľných foriem turizmu, hovorí ďalej ŠOP. Žiadatelia môžu napríklad realizovať náučné tabule, označenie chránených alebo inak zaujímavých a významných miest ochrany prírody, vyhliadkové miesta všeobecne dostupné širokej verejnosti, pozorovateľne, ako aj aktivity na zlepšenie infraštruktúry rehabilitačných a záchranných staníc.

Výchovno-vzdelávacie podujatia, programy environmentálnej výchovy pre verejnosť alebo aktivity na šírenie príkladov dobrej praxe, tvorba výstav, posterov, publikácií, učebníc s tematikou ochrany prírody, pripomína tretiu časť projektu ŠOP.

Financovanie programu je zabezpečené prostredníctvom Environmentálneho fondu. Žiadosti sa môžu posielať do 29. novembra.

Copyright © TASR 2019
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Projekty, dotácie