Podľa vedcov je jemný prach škodlivejší pre zdravie ako CO2

10.04 2019, TASR

Berlín, 9. apríla - Národná akadémia vied Leopoldina publikovala svoje hraničné hodnoty pre škodlivé látky v ovzduší. Podľa nej sa má politika viac sústrediť na boj proti jemnému prachu ako na kysličník uhličitý (CO2). Má sa venovať aj „trvalej zmene“ v doprave.


Spolková vláda požiadala Národnú akadémiu, aby pomohla vyriešiť ostrý spor o zákaze vjazdu áut do centier miest a aby sa diskusia konkretizovala. Národná akadémia uverejnila svoje odporúčania v utorok v Berlíne. Podľa nej je jemný prach oveľa škodlivejší pre zdravie ľudí ako CO2. Vláda by sa podľa odporúčania vedcov mala orientovať na očistenie vzduchu. Kysličník uhličitý môže zhoršovať príznaky astmy spolu s jemným prachom a ozónom. Jemný prach však môže viesť k dýchacím ťažkostiam, ochoreniam srdca a chorobám krvného obehu, ako aj k rakovine pľúc. Z epidemiologických vyšetrení sa dajú vypočítať rozličné údaje o zdravotnom zaťažení. Ide napríklad o výpočet skrátenia dĺžky dožitia vdychovaním škodlivých látok.

V cestnej doprave nie sú spaľovacie motory jediným zdrojom CO2. Jemný prach vzniká aj opotrebovaním pneumatík a pri brzdení. K záťaži prispievajú aj spaľovacie procesy v domácnostiach. Na jeho tvorbe sa podieľa aj poľnohospodárstvo a priemysel. Niektoré tieto oblasti sa doteraz neregulujú zákonmi. Vedci žiadajú jednotlivé malé opatrenia. Zákazy vjazdu áut do centier miest pokladajú za menej úspešné.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ovzdušie Zdravie a ŽP