Preskočit na obsah

Po zastavení výtoku banských vôd do Slanej chce MŽP rieku revitalizovať

19.07 2022, TASR

Bratislava/Rožňava 18. júla – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR plánuje určiť rozsah poškodenia bioty a životného prostredia v dôsledku znečistenia Slanej i revitalizáciu rieky. Podľa envirorezortu je však potrebné ukončiť práce, ktoré majú úplne zastaviť znečisťovanie rieky vytekajúcimi banskými vodami. Uviedlo tlačové oddelenie MŽP.

Envirorezort uviedol, že bez ukončenia výtoku banských vôd nie je možné posúdiť rozsah znečistenia rieky, a preto je v rámci prípravy jej revitalizácie nutné počkať na ukončenie prác v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Následne sa organizácie MŽP budú zaoberať určením rozsahu environmentálnych škôd i stavom podzemných vôd v okolí Slanej.

,,Po ukončení znečisťovania rieky banskými vodami bude tok rieky Slaná analyzovaný z hľadiska množstva a druhu sedimentov. Na základe výsledkov bude môcť byť zvolený vhodný postup revitalizácie vodného toku Slaná. Akékoľvek kroky smerujúce k oživeniu rieky Slaná pred dokončením prác rezortu hospodárstva by nepriniesli želaný efekt," dodalo MŽP.

Ako priblížil Okresný úrad (OÚ) v Rožňave, revitalizácia Slanej by mala postupovať podľa vypracovaného projektu, ktorý bude odsúhlasený zainteresovanými stranami, a to okrem príslušných úradov i správcom vodného toku či rybármi.

,,OÚ v Rožňave na základe predložených reálne možných riešení vzniknutej situácie znečistenia rieky Slaná vydá rozhodnutie z dlhodobého hľadiska, aby nedochádzalo k ďalšiemu znečisteniu rieky," uviedol úrad.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna prebehli v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Havárie a živelné pohromy Rezort MŽP SR