Preskočit na obsah

Niekoľko obcí dostane z Envirofondu financie na kanalizácie či vodovody

21.04 2021, TASR

Bratislava, 20. apríla  Niekoľko obcí dostane z Environmentálneho fondu v najbližších dňoch financie. Ide o tie, ktoré predložili svoju žiadosť o podporu na výstavbu čistiarní odpadových vôd, verejných kanalizácií alebo verejných vodovodov. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Envirofondu Michaela Kroková.

,,Obce už síce majú alokované financie na realizáciu daných projektov na účtoch, avšak nemôžu s nimi disponovať bez súhlasu zo strany Environmentálneho fondu," priblížila Kroková. Dodala, že časový sklz odsúhlasenia vznikol pre pandémiu a zistenia z vnútorného auditu envirorezortu, ktorý odhalil nedostatky niektorých obcí.

Fond po analýze situácie zvolil cestu nastavenia procesu poskytnutia stanovísk k použitiu poskytnutej podpory v rámci každej obce individuálne. ,,Niektorým obciam sme už na základe dotačných zmlúv poskytli súhlas na použitie poskytnutých finančných prostriedkov, či už v plnej výške alebo aj čiastočne. Predmetné zistenia poukázali na chybné kroky ako na strane fondu, tak aj na strane obcí," povedal Vačok.

Envirofond má momentálne podľa Krokovej odsúhlasený individuálny, transparentný a nediskriminačný postup voči obciam, ktorých sa to týka. Musí však dodržať podmienku obvyklej miery opatrnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami, tvrdí.

Kroková deklaruje, že najbližších dňoch budú tieto postupy zavádzané do praxe, aby sa urýchlilo poskytovanie stanovísk k použitiu schválenej podpory pre čakajúce obce. Snahou Environmentálneho fondu nie je zdržiavať proces poskytnutia dotácie. ,,Naopak, chceme, aby finančné prostriedky z fondu, ktoré prijímatelia dostanú, prešli transparentným kontrolným mechanizmom. Tým by sa eliminoval možný vznik negatívnych dosahov, na ktoré by v konečnom dôsledku mohli doplatiť práve samotné obce," podotkol Vačok.

Envirofond si podľa neho uvedomuje všetky možné scenáre, a práve preto situáciu rieši. Riaditeľ preto žiada obce o trpezlivosť. ,,Súčasne zdôrazňujem, že ak fond zistí porušenie podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, neposkytne súhlas na použitie poskytnutej podpory. Naopak, je povinný ju v plnej alebo čiastočnej výške žiadať späť," upozornil riaditeľ.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Projekty, dotácie Voda