Preskočit na obsah

Na uzatvorenie skládky odpadu si mesto Vráble vezme úver

20.02 2023, TASR

Vráble 18. februára – Mesto Vráble si vezme úver z Environmentálneho fondu na financovanie uzatvorenia skládky odpadov v meste. Prijatie úveru vo výške 882.794 eur schválili mestskí poslanci na štvrtom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch.

Skládka odpadov Židová, ktorá je vo vlastníctve mesta Vráble, bola vybudovaná v roku 1989 ako skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný. V prvej etape išlo o kapacitu 10.000 metrov kubických. V roku 1993 bol spracovaný projekt dobudovania druhej a tretej etapy skládky s kapacitou 45.000 metrov kubických. Prevádzkovateľom skládky je spoločnosť Vepos, ktorá je po ukončení prevádzky povinná skládku uzavrieť a rekultivovať podľa platných právnych predpisov.

V roku 2019 ministerstvo životného prostredia vyzvalo spoločnosť Vepos, aby začala s prácami na uzatvorení skládky, keďže hrozí SR na základe dohovoru s EÚ vysoká finančná pokuta za neuzatvorenie skládok. Konateľ spoločnosti aj s vtedajším primátorom Tiborom Tóthom na rokovaniach so zástupcami ministerstva tvrdili, že štát prisľúbil podporu na uzavretie skládky, no žiadne výzvy neboli.

V minulom roku mala spoločnosť Vepos možnosť získať úver z Environmentálneho fondu s dobou splácania od troch do 20 rokov, s úrokovou sadzbou 0,1 % p. a. Oprávneným žiadateľom tohto úveru môže byť obec alebo vyšší územný celok, preto prevádzkovateľ v spolupráci s mestom Vráble rozbehol všetky potrebné kroky k uzatvoreniu a rekultivácii skládky.

Následne bola vypracovaná projektová dokumentácia a bola podaná žiadosť na uzatvorenie a rekultiváciu skládky. Rozhodnutie bolo vydané 23. novembra 2022, prevádzkovateľ je povinný začať s uzatváraním a rekultiváciou skládky odpadov najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálne záťaže Mestské a vidiecke ŽP Odpady