Preskočit na obsah

Na úložiská ťažobného odpadu by malo ísť takmer 24 miliónov eur

02.02 2021, TASR

Bratislava, 1. februára - Na opustené a uzavreté úložiská ťažobného odpadu by malo ísť v najbližších šiestich rokoch takmer 24 miliónov eur. Rizikových opustených a uzavretých úložísk odpadu z ťažby je podľa programu 28. Potenciálnych rizikových opustených a uzavretých úložísk je 33.

Vyplýva to z Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2021 2027). Momentálne sa program nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kam ho predložilo Ministerstvo životného prostredia SR.

Financovať sa bude skvalitnenie prevencie rizík, prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy, geologický prieskum rizikových úložísk, ich monitoring, sanácia a odborný geologický dohľad.

Program by mal byť spolufinancovaný z operačných programov Slovensko a Kvalita životného prostredia. Ministerstvo hospodárstva by tiež malo poskytnúť dotáciu na podporu útlmu rudného baníctva. Envirorezort poskytne svoje zdroje a financie pôjdu aj z Environmentálneho fondu. Využije sa aj spolufinancovanie vo výške 15 percent.

Cieľom programu je eliminovať alebo minimalizovať ohrozenie v dôsledku poškodzovania životného prostredia v banskej činnosti, jej dôsledkom sú úložiská ťažobného odpadu. Materiál tiež určuje ciele a aktivity, ktorých cieľom je znižovať negatívne vplyvy rizikových úložísk na kvalitu životného prostredia a zdravia ľudí. ,,Minimalizácia rizík havárií zaručuje vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie kvality života," uvádza ministerstvo životného prostredia.

Smernicou by sa malo zabezpečiť postupné znižovanie ukladania odpadu na skládku, pokiaľ ide o odpad, ktorý je vhodný na recykláciu alebo iné zhodnotenie. Prostredníctvom prísnych prevádzkových a technických požiadaviek na odpad a skládky by sa mali stanoviť opatrenia, postupy a usmernenia na predchádzanie alebo obmedzovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Ide najmä o znečisťovanie povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Ukladanie odpadu na skládku môže byť aj rizikom pre zdravie ľudí.

Program prevencie a manažmentu rizík na roky 2021 až 2027 mal byť podľa materiálu predložený na rokovanie vlády do 31. januára 2021.

Viac informácií: LP/2021/34 Program prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2021 2027)

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Geológia Legislatíva Odpady Rezort MŽP SR