Preskočit na obsah

Na slovenských riekach je množstvo bariér, často sú v zlom stave

20.04 2021, TASR

Bratislava, 19. apríla  Na slovenských riekach je množstvo bariér, ktoré ich prehradzujú. Často sú v zlom technickom stave, nemajú funkčný rybovod alebo stratili kapacitu a funkciu vplyvom usadzovania hornín. Vo viacerých prípadoch spôsobujú škody na životnom prostredí.

Svetový fond na ochranu prírody (WWF Slovensko) spoločne so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Štátnou ochranou prírody SR pracuje na monitoringu a zozname bariér vhodných na odstránenie. Tvrdí, že je to jeden z najlepších prírode blízkych spôsobov spriechodnenia rieky. Doplní sa tak aj zoznam prioritných bariér, ktorý už je vo Vodnom pláne Slovenska. WWF Slovensko pracuje na prehodnotení spôsobu spriechodnenia riek.

,,Odstránenie bariér nie je to isté ako postaviť pri prekážke rybovod. Odstránenie by malo mať prioritu, pretože len v tom prípade dokážeme obnoviť pôvodnú podobu riečnej krajiny s nivou, prepojením na staré bočné ramená, na podzemné vody. A rovnako okrem migrácie rýb vrátime rieke pôvodnú dynamiku a umožníme aj prirodzený tok živín či sedimentov," hovorí riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

WWF v pondelok zverejnil správu Potenciál odstránenia bariér pre opätovné prepojenie európskych riek. Analyzuje v nej 30 000 rôznych prehradení na veľkých a stredných riekach v Európe. Analýza vzorky približne troch percent z odhadovaného jedného milióna prehradení identifikovala vyše 7300 prekážok. Tie majú podľa fondu vysoký alebo dobrý potenciál na odstránenie. Pomohlo by to tak oslobodiť spolu takmer 50 000 kilometrov riek v 27 členských krajinách Európskej únie. Plassmann konštatuje, že aj Slovensko sa musí podieľať na spoločnom záväzku oslobodzovať európske rieky.

Európske rieky patria medzi najfragmentovanejšie na svete, teda ich prehradzuje najviac priehrad, prehrádzok, malých vodných elektrární či iných typov bariér. Európska environmentálna agentúra v správe upozornila, že bariéry sú jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré je až 60 percent riek v Európe v zlom ekologickom stave, a sú kľúčovou príčinou poklesu sladkovodnej biodiverzity.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Ochrana prírody Rezort MŽP SR Voda