Preskočit na obsah

MŽP pripravuje nový zákon o EIA, má skĺbiť tri legislatívy

04.08 2022, TASR

Bratislava 3. augusta – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Je pri ňom potrebné skĺbenie troch legislatív na povoľovanie stavieb.

Tlačové oddelenie rezortu tiež poukázalo, že poslanecký návrh novely zákona EIA, ktorý bol v parlamente prerokovaný v prvom čítaní, bol vypracovaný bez participácie MŽP.

V novej legislatíve o EIA sa má spojiť pripravovaný zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a nové stavebné predpisy, ktoré schválil parlament. Skĺbiť sa má aj s pripravovaným zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorým sa mení povoľovanie všetkých zložitejších technologických prevádzok a ktoré rovnako vyžadujú proces EIA.

,,V súčasnosti ide o tri samostatné procesy. Vzhľadom na závažnosť a rozsah zmien, ako aj snahu zjednodušiť a urýchliť povoľujúce konania, prebieha na odbornej úrovni živá diskusia o správnom nastavení, respektíve spájaní procesov," priblížil envirorezort.

V rámci nového zákona sa podľa MŽP upravuje aj znenie prílohy, ktorá určuje navrhované činnosti a prahové hodnoty pre zisťovacie konanie a pre povinné posúdenie vplyvov na životné prostredie. ,,Je potrebné brať ohľad na medzinárodné záväzky, znenie smernice o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a najmä na predpokladané vplyvy projektov na životné prostredie," skonštatovalo ministerstvo.

V častiach, ktoré sa týkajú stavebného povoľovania, predpokladá rezort účinnosť najneskôr od apríla 2024. Je možné, že niektoré ustanovenia budú mať skoršiu účinnosť.

Poslanci v júni posunuli do druhé čítania novelu, ktorá upravuje niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní. Má zabrániť šikanóznym obštrukciám zo strany verejnosti. Novelou sa má zachovať právo verejnosti vyjadrovať sa k správe vecí verejných, ale zároveň vytvoriť predpoklady, aby toto právo bolo v rovnováhe s právom vlastníkov nehnuteľností na získanie rozhodnutí v reálnom čase. Mala by tiež upraviť napríklad zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde by sa mohla upraviť definícia pojmu povolenie.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA Rezort MŽP SR Legislatíva