MŽP navrhuje zriadiť Radu vlády SR pre Európsku zelenú dohodu

10.02 2020, TASR

Bratislava, 9. februára - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR navrhuje zriadenie Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu a nízkouhlíkovú transformáciu. Vyplýva to z materiálu, ktorý je predložený v medzirezortnom pripomienkovom konaní.


,,Vzhľadom na zásadný vplyv Európskeho ekologického dohovoru na SR, aktuálny stav diskusií na európskej pôde a potrebu koordinácie komplexnej agendy, je žiaduce vytvoriť poradný, koordinačný a konzultačný orgán v podmienkach Slovenska, a to s jasným zapojením predsedu vlády," uvádza sa v materiáli.

Rada by mala podľa návrhu riešiť otázky týkajúce sa vízie dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja. Taktiež aj prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a s tým súvisiace zavedenie opatrení a kľúčových politík. Opatrenia zamerané na dosiahnutie klimatických a environmentálnych cieľov nadväzujú na premenu priemyslu, pôdohospodárstva, dopravy, cestovného ruchu, výrobnej, nevýrobnej, spotrebnej a sociálnej sféry. ,,Prostriedkom na dosiahnutie transformácie má byť vyspelá veda, výskum, vývoj a inovácie, mobilizácia finančných prostriedkov na zelené investície a zabezpečenie sociálne spravodlivého prechodu pre všetkých," uviedol envirorezort.

Rada bude garantovať koordináciu a spoluprácu medzi dotknutými sektormi, samosprávami, mimovládnymi a odbornými organizáciami. Bude ju tvoriť 29 členov. Predsedom rady bude predseda vlády SR, vyplýva z návrhu.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Dokumenty