Ministerstvo spustí ďalšiu časť systému elektronickej evidencie odpadov

21.12 2018, TASR

Bratislava, 20. decembra - Elektronická evidencia odpadov môže byť čoskoro realitou. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR spustí s príchodom nového roka do ostrej prevádzky druhú časť informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH). TASR o tom informoval hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák.


Pôvodcovia a držitelia odpadov majú možnosť elektronicky podať ohlásenia za vyhradené prúdy odpadov výrobcov za rok 2018. Ohlásenia treba podať do konca februára 2019. Až do nasadenia všetkých modulov projektu ISOH sa ohlásenia dajú okrem elektronického spôsobu podania podať aj na papieri.

,,Počas novembra sme úspešne ukončili finálne užívateľské testovanie všetkých plánovaných modulov, ktoré sa majú k novému roku uviesť do ostrej prevádzky," uviedol generálny riaditeľ sekcie informatiky ministerstva životného prostredia Juraj Németh. ,,Aktuálne prebieha nastavenie infraštruktúrnych prvkov riešenia tak, aby služby bolo možné spustiť," hovorí.

Aktuálna druhá fáza projektu sa sústreďuje na agendu envirorezortu a ním vedené evidencie a registre výrobcov obalov, elektrozariadení, vozidiel, pneumatík či batérií, ku ktorým bude možné pristúpiť elektronicky pomocou portálu ISOH. Projekt bude zameraný tiež na registre organizácií zodpovednosti výrobcov za odpadové prúdy, register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť, register osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti, register spracovateľov, register autorizácií či katalóg odpadov.

Portál podľa MŽP poskytne prihlásenému užívateľovi možnosť skontrolovať si svoje údaje vedené v ISOH či prístup do privátnej zóny. Návštevníci budú navigovaní prostredníctvom príkladov zo životných situácií. Ministerstvo od tohto kroku očakáva jednoduchšiu prístupnosť pre užívateľov s nižšími skúsenosťami s elektronickými službami. Portál bude tiež obsahovať odkazy na odbornú legislatívu odpadového hospodárstva.

Envirorezort po dokončení celého projektu očakáva prechod na výlučne elektronickú komunikáciu s úsekom odpadového hospodárstva. Tento krok podľa neho umožní mať jednotný a štandardizovaný pohľad na odpady v celej SR. Získané informácie by mali znížiť možnosť tvorby čiernych skládok a umožniť dynamicky prispôsobovať legislatívu, aby pružne reagovala na stav v odpadovom hospodárstve. Slovensko tak bude môcť napĺňať záväzok v rámci európskeho dokumentu Waste Package 2030.

Súčasný balík uvoľnených modulov k 1. januáru 2019 je druhým krokom zo štyroch plánovaných, ktoré reformu umožnia. V rámci ďalšej fázy projektu spustia funkcionalitu aj pre okresné úrady. Informačný systém bude prepojený s centrálnymi prvkami elektronickej štátnej správy, čo podľa MŽP prispeje k plnohodnotnej elektronizácii služieb prostredníctvom elektronických občianskych preukazov. Ministerstvo pracuje na samostatnej legislatívnej norme o ISOH, ktorá má zakotviť zodpovednosti povinných osôb, ako aj orgánov štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva vo vzťahu k ISOH.

Copyright © TASR 2019
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Informačné a monitorovacie systémy Odpady Rezort MŽP SR